موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
موقعیت شما: موعود»صفحه مهدویت و آخرالزمان»موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
آگهی
آگهی
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۵:۰۸

کتاب “ امام دوازدهم” (کام کوپر)

 

نویسنده این داستان در سایت رسمی کتاب رسما اعلام می کند که نام او کام کوپر نیست و بیان کردن نام خود را خطرناک ارزیابی می کند و از ترس کشته شدن نام مستعار برای خود انتخاب نموده است و خود را علنا نشان نمیدهد

مجموعه مربوطه کتاب شناسی

جستجو

اوقات شرعیاخبار مهدویت و جهان اسلام

اخبار آخرالزمان