موعود :: صفحه مهدویت و آخرالزمان
موقعیت شما: موعود»مهدویت و آخرالزمان»سخنرانی مهدوی

بیان اتفاقات و حوادث عصر ظهور از زبان استاد ارجمند دکتر حسن رحیم پور ازغدی

دانلود: ویژگی‌های عصر ظهور

مجموعه سخنرانی های استاد شفیعی سروستانی جلسه اول : در این جلسه به موضوع آخرالزمان و اینکه این آخرالزمان در چه تاریخی واقع می شود صحبت می شود

دانلود : جلسه اول

مجموعه سخنرانی استاد شفیعی سروستانی برنامه دوم در ادامه برنامه قبل با موضوع آخرالزمان

دانلود : برنامه دوم

برنامه سوم از مجموعه برنامه سخنرانی های استاد شفیعی سروستانی با موضوع دوران جنگ ها در آخرالزمان

دانلود : برنامه سوم 

برنامه چهارم از مجموعه سخنرانی استاد شفیعی سروستانی این جلسه با موضوع آخرالزمان  آبستن حوادث به تشریح و ارائه آماری از حوادث قرن اخیر از قبیل قحطی سیل  زلزله و ...  در مقایسه با بقیه تاریخ می باشد

برنامه پنجم از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی با موضوع آخرالزمان دوران فساد و تباهی و راهکار نجات از آن که در ادامه برنامه های گذشته بیان شده است

برنامه دیگر از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی در موضوع آخرالزمان که این برنامه هم در ادامه برنامه های قبلی پیرامون آخرالزمان است و در این برنامه راجع نظر ائمه معصومین پیرامون چگونگی برخورد با شرایط سخت آخرالزمانی می باشد

برنامه هفتم از مجموعه برنامه های سخنرانی استاد شفیعی سروستانی پیرامون موضوع آخرالزمان که در این برنامه به جاهلیت دوم که پیامبر وقوع آن را خبر داده بود پرداخته می شود

برنامه هشتم از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی با موضوع آخرالزمان که این برنامه در ادامه برنامه‌های قبلی به موضوع جاهلیت دوم (جاهلیت مدرن) و عوامل ایجاد آن از احادیث و بیانات ائمه اطهار پرداخته می‌شود

برنامه ای دیگر از سری برنامه‌های استاد شفیعی سروستانی که این برنامه هم در ادامه برنامه های قبلی در مورد موضوع جاهلیت مدرن یا جاهلیت دوم و مقایسه این جاهلیت با جاهلیت اول و اینکه آیا ما الان در این دوران می‌باشیم یا نه ...

8
صفحه 8 از 14

جستجو

اوقات شرعی