گزارشی جامع از سند 2030

گزارشی جامع از سند 2030

سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۸
امتیاز این گزینه
(1 رای)

در این گزارش به بررسی مفهوم تهدیدات از جمله عنوان دستور کار توسعۀ پایدار2030 (دگرگون ساختن جهان)، مصداق های تعارض اعتقادی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی آن با فرهنگ ایرانی - اسلامی و همچنین مواردی از عدم تناسب برگردان فارسی سند در مقایسه با متن اصلی آن پرداخته شده است.

 

به گزارش گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید، آنطور که در پیشگفتار دستورکار توسعه پایدار 2030 نقل شده، روســای دولت ها نماینــدگان بلندپایــۀ نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحــد و جامعــه مدنــی در سپتامبر 2015 (شهریور94) در اجلاس جهانی  این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار توسعۀ پایدار 2030 را -که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح بین­المللی بود- به تصویب برسانند، و در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 (دی94) به مرحله اجرا درآورند. این دستور کار کــه جایگزیــن اهــداف توســعه هــزاره شــد دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. انتظارات سازمان ملل در متن دستورکار توسعه پایدار2030 در هدف 10.3 به روشنی بیان گردیده که شامل «ترویج قانون­گذاری»، «سیاست­گذاری» و «انجام اقدامات مناسب» در راستای اهداف اصلی این سند می­باشد.

2030 و دو تهدید آشکار برای کشور

دستورکار توسعه پایدار 2030 و دو تهدید آشکار برای کشور ما در پی خواهد داشت.

یک. اصولی که بر مبنای آن، این سند و تفاهم‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های دیگری ازاین‌دست در مجامع بین‌المللی تدوین می‌شود اصولی است که ناشی از نفوذ بنیان‌های فکری  لیبرالیستی غربی از قبیل کنشگران اجتماعی ضد خانواده، حامیان حقوق همجنسگرایان، حامیان فرق ضاله مانند بهاییت و فعالین محیط زیست مانند سازمان صلح سبز می باشد و در تضاد آشکار با مبانی فکری دینی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. آنان به ظاهر در راستای اعتلای حقوق بشر گام بر می­دارند اما با حمایت سازمان های بین­المللی نظیر سازمان ملل، یونسکو،یونیسف و... مروجین اصلی تفکرات لیبرالیسم، ضد دین و ضد خانواده هستند.

دو. یکی دیگر از تهدیدات این سند که از جمله معاهدات حقوق بشری به حساب می­آید، نظارت مستقیم سازمان های بین المللی مانند یونسکو و ارائه گزارش پیشرفت کار به سازمان ملل است. با توجه به مفاهیمی که در متن این سند گنجانده شده و در ادامه به تبیین آن می پردازیم، این سند نیز مانند منشور حقوق بشر می تواند باعث صدور قطعنامه‌های مختلف حقوق بشری علیه کشورمان شده و درنهایت با اعمال فشار ما را مجبور به دست برداشتن از مبانی فکری و انقلابی و الگوهای بومی و دینی خود نمایند.

با توجه به وجود برخی ابهامات در متن دستورکار توسعه پایدار 2030، از دیدگاه بسیاری کارشناسان و متخصصین، تهدیدات پنهان متعددی وجود دارند که در گزارش حاضر به بررسی مفهوم این تهدیدات از جمله عنوان دستور کار توسعۀ پایدار2030 (دگرگون ساختن جهان)، مصداق های تعارض اعتقادی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی آن با فرهنگ ایرانی - اسلامی و همچنین مواردی از عدم تناسب برگردان فارسی سند در مقایسه با متن اصلی آن پرداخته شده است. البته نکته حائز اهمیت این است که ابتدا می­بایست نقطه نظر کارشناسان و مشاوران سازمان ملل که اعضای تنظیم متن نهایی این سند و در عین حال از منتقدین آن هستند ، در قالب مقالات علمی منتشر شده درباره دستور کار توسعۀ پایدار 2030 مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

بررسی نظر کارشناسان و متخصصین حوزه حقوق کودک و بنیان خانواده

طبق بررسی های به عمل آمده، متن سند توسعه پایدار 2030 با حضور متخصصین حوزه کودک و خانواده، بهداشت و محیط و زیست، کنشگران و فعالان اجتماعی دفاع از حقوق همجنس­گرایان ([1]LGBT) و ضد خانواده­ها از سراسر جهان و همچنین سازمان های بین المللی یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد پس از برگزاری جلسات تخصصی متعددی تنظیم گردیده است.

 

شارلن اسلاتر

به گفته شارلون اسلاتر[2] عضو کمیسیون دفاع از حقوق کودکان و خانواده سازمان ملل و رییس سازمان ­بین­المللی دیده­بان خانواده، حامیان حقوق همجنس­گرایان و ضدخانواده ها خواستار وجود برخی عبارات جنسی نظیر اختیاری شدن سقط جنین، به رسمیت شناختن گرایش­های جنسی مختلف، هویت جنسی و آموزش جامع جنسی بودند که با مخالفت متخصصین کودک و خانواده روبرو شده است اما از آنجا که ضریب نفوذ حامیان حقوق همجنس­گرایان و ضد خانواده ها در مجامع بین المللی بسیار بالاست، عبارات و واژگانی در متن سند جایگزین گردیدند که اولا دارای ابهام باشند و در مواقع لزوم بتوان از آن عبارات در راستای اهدافشان بهره مند گردند و ثانیا دارای پایان باز باشند تا در سال های آینده بتوانند الحاقیه و یا تبصره های جدیدی در راستای دفاع از حقوق همجنس­گرایان به متن سند اضافه گردانند. در همین راستا تا کنون 3 طرح پیشنهادی با محورهای «علاقه مند نمودن کودکان به مبانی LGBT»،«حق اختیاری سقط جنین به کودکان و خدمات بهداشتی به آنان»و«آموزش جامع مسائل جنسی به کودکان» به سازمان یونسکو ارائه کرده­اند.

آنی فرانکلین

آنی فرانکلین [3] از دیگر اعضای کمیسیون دفاع از حقوق کودکان و خانواده سازمان ملل نیز درباره هدف اصلی دستور کار توسعۀ پایدار2030 می گوید: «در جلسات اعضای کارگروه سند 2030 ، همواره به این نکته تاکید می شد که هدف اصلی دستور کار توسعۀ پایدار2030 ایجاد تغییرات بلندمدت در زمینه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی کشورهاست است [4]و این تغییرات فرهنگی و اجتماعی همواره برای انسجام بنیان خانواده تهدیدآمیز خواهد بود. زیرا در مفاهیم اجتماعی با سازمان های خصوصی، خیریه­ها، سازمان­های مردم­نهاد(NGO)،کنشگران ضدخانواده،کارآفرینان و ­سرمایه­داران­ -به اصطلاح بشردوست- سروکار داریم و این بسیار تهدیدآمیز خواهد بود»

تبیین مفهوم اجتماعی عبارات و تهدیدهای پنهان دستورکار توسعه پایدار 2030

همانطور که گفته شد متن سند 2030 دارای ابهامات متعدد و عبارات است که از نظر اجتماعی مفاهیم خاصی را منتقل می نمایند.

اولین عبارتی که دارای چنین ویژگی می باشد، عنوان «دستورکار توسعه پایدار؛ دگرگون ساختن جهان ما[5]» است. واژه transform از لحاظ مفهومی تفاوت های زیادی با کلمات مشابه نظیر change,alter,move,shift دارد. transform نوعی تغییر مشخص شامل شکل،ماهیت و ظاهر[6] یک مسئله یا موضوع است. در حقیقت این واژه بیان کننده استحاله­ای عظیم طی 15 سال در تمامی حوزه های فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی می­باشد.

عبارت دیگر که بسیار مخاطره­آمیز و از تهدیدات اصلی متن سند به حساب می­آید، واژه gender است. معنای این واژه علاوه بر جنسیت، مفاهیمی نظیر احقاق حقوق اجتماعی و نقش های فرهنگی افراد را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال هدف پنجم دستورکار توسعه پایدار با عنوان «دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همۀ زنان و دختران[7

در اسناد بین المللی، در عبارت gender equality (برابری جنسیتی) و   gender sensitive(جنسیت آسیب پذیر) مفاهیم مربوط به حقوق همنجس­گرایان، دو جنس­گرایان و تراجنسیتی­ها، (LGBT) مستتر است. گزارش، پژوهش و اسناد متعددی تحت عنوان «برابری جنسیتی و حقوق LGBT» درباره کشورهای مختلف وجود دارد. یکی از این گزارش ها مربوط به کشور هلند است که با موضوع «سیاست گذاری و برابری جنسیتی و حقوق  LGBT در سال 2015» صورت گرفته است.

برابری جنسیتی و حقوق LGBTنمونه ای از تضاد مفهومی واژه gender در برگردان فارسی سند 2030 در مقایسه با متن اصلی آن

همانطور که مشاهده می شود عبارت gender sensitive که از نظر مفهوم اجتماعی القاکننده جنسیت آسیب پذیر(همجنس­گرایان) می باشد، به «زنان و مردان برگردان» فارسی شده است!

 

 • دو واژه دیگری که از جمله تهدیدات پنهان متن سند 2030 به حساب می آیند، واژگان inclusive و inclusion (شامل و فراگیر) هستند در مجموع بیش از 40 بار در متن سند 2030 تکرار شده اند. معنی ظاهری این کلمات ، همگانی و فراگیر بودن است. اما با توجه به اسناد گذشته در سازمان ملل، در واقع کلیدواژگانی برای ورود LGBT در عرصه های مختلف فرهنگی،اجتماعی و سیاسی هستند.  کنشگران ضدخانواده سال هاست این اهداف را دنبال می کنند و تاکنون توانسته اند در بسیاری از کشورهای جهان ازدواج همجنس­گرایان را قانونی نمایند و این قانون را در عالی ترین سطوح مدیریتی یک کشور به اجرا درآورند . به عنوان مثال ازدواج اگزاویه بتل نخست وزیر لوگزامبورک با یک مرد بلژیکی در سال 2015 از جمله نقش­های کلیدی همجنس­گرایان در عرصه سیاست به شمار می آید.


برخی  اسناد و گزارش­های بین­المللی که دربردارنده واژگان inclusive  و inclusion و حقوق LGBT هستند عبارتند از: • Social inclusion of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people on development.
 • Linking LGBT Inclusion and Economic Development.
 • An evidence base on LGBT rights and social issues in Asia-Pacific through convening inclusive national dialogues.
 • Developing LGBT-Inclusive Classroom Resources.
 • پارگراف 19 سند [8]2030 نیز از شامل واژگان و عباراتی است که با توجه به برخی تعارضات فرهنگی،اجتماعی و دینی اعلامیه جهانی حقوق بشر  با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی ایران، می تواند محکومیت بین المللی و یا تحریم های نقض حقوق بشر را در پی داشته باشد. حتی اگر این سند را کاملا غیرالزام آور نیز در نظر بگیریم، در صورت عدم التزام عملی به متن آن، اعتراضات بین المللی در پی خواهد داشت که می تواند در حوزه روابط خارجی کشور تاثیر منفی داشته باشد.


یکی از این عبارات، احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی فارغ از جنسیت، گرایش و اعتقاد سیاسی و اعتقاد دینی است.عباراتی که سال ها است تحت عنوان نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با آن ها آشنا هستیم. به رسمیت شناختن حقوق همجنسابازان و ازدواج آنان، آزادی بی قید و شرط مجرمین سیاسی و جاسوس های بین المللی و به رسمیت شناختن فرقه ضاله بهاییت در قالب دین رسمی جهانی از جمله مفاهیم پنهان در این عبارت به شمار می آیند. نکته حائز اهمیت درباره فرقه ضاله بهاییت این است که بهاییت در مجامع بین المللی به عنوان یک دین رسمی شناخته می شود و وقتی با عبارت «فارغ از هرگونه اعتقاد دینی...» روبرو می­شویم در حقیقت متعهد به  احترام و رعایت حقوق بهاییان هستیم.

یکی دیگر از تعارضات متن اصلی سند و برگردان فارسی آن در همین پاراگراف 19 وجو دارد. در این پاراگراف واژه religion که به معنای دین می باشد، به مذهب برگردان فارسی شده و این به هیچ عنوان صحیح نمی باشد. واژه مذهب تداعی کننده مفاهیمی همچون بهاییت و یهود نمی­باشد. مذهب در فرهنگ ما تشیع و تسنن است که هر دو اسلامی هستند. تنها توجیه منطقی در استحاله معنایی این لغات، پایین آوردن میزان حساسیت در ذهن متخصصینی است که تنها به خواندن متن فارسی سند بسنده می­کنند.

 

 • یکی دیگر از واژگان پر ابهام در متن سند 2030 واژه discrimination (تبعیض) است.


این واژه در مجموع  9 بار در متن سند 2030 استفاده شده و در هیچ یک از این موارد اشاره به نوعِ تبعیض نشده است. در اسناد بین المللی 15 نوع تبعیض وجود دارد. مانند تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض جنسیتی، تبعیض زبان، تبعیض دینی و... که هر یک بار معنایی و حقوقی متفاوتی در اسناد القا می کنند. نکته حائز اهمیت این است که در سازمان ملل و نهادهای ذیربط آن، اغلب اسناد و گزارشات مربوط به تبعیض، با موضوع تبعیض جنسی و آزادی حقوق LGBT انجام شده است. به عنوان مثال «گزارش سال 2011 سازمان ملل در رابطه با قوانین تبعیض آمیز و خشونت علیه گرایشات جنسی مختلف» و یا گزارش دیگری با عنوان «قوانین وضع شده از طرف سازمان ملل در سال 2017 در حمایت از گرایش­های جنسی(LGBT) مختلف و لزوم جلوگیری از تبعیض و خشونت علیه آنان» پاراگراف 19 و هدف10.3 از مهمترین موارد استفاده از واژه discrimination می باشد که درباره آن توضیح داده شد.اما نکته مهم دیگر در هدف 10.3[9] عبارت legislation, policies and action in this regard است. این عبارت معنای صریح «ترویج قانون­گذاری»، «سیاست­گذاری» و «انجام اقدامات مناسب» در راستای اهداف سند و از بین بردن انواع تبعیض­ها می­باشد.

 

 • همانطور که در مقدمه اشاره شد، لغاتی در متن سند وجود دارند که در اصطلاح دارای یک پایان باز هستند. یکی از عبارات other status است که در مجموع 2 بار در پاراگراف 19 و هدف 10.2 به کار برده شده است. در پاراگراف 19 با مضمون «بهبود و افزایش نقش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» و در هدف 10.2 «درباره حقوق بشر و آزادی­های اساسی».

این عبارت یکی از تهدیدات اصلی در متن به شمار می آید. متخصصین حوزه کودک و خانواده بارها اعتراض خود را نسبت به این ابهام اعلام کرده اند. آنها اعتقاد دارند این عبارت به منزله احترام،به رسمیت شناختن و ترویج حقوق همجنس­گرایان می باشد. زیرا در واژگان مربوط به تشخیص جنسیت که مرجع اصلی آن فیسبوک است، 3 واژه male,female و other status وجود دارد و یکی از کلیدواژگان اصلی در ازدواج همجنسگرایان است.

از جمله تعارضات بین نسخه فارسی و اصلی سند این است که عبارت other status در پاراگراف19 به هر «وضعیت دیگری» برگردان شده اما همین عبارت در هدف 10.2 به «غیره» برگردان شده است.

همچنین تعارض دیگری در برگردان فارسی عبارت other opinion در پاراگراف19 وجود دارد که قابل تامل است. در نسخه فارسی سند این عبارت به «غیره» برگردان شده در صورتیکه در متن اصلی به وضوح درباره اعتقادات دینی،سیاسی و یا هر دیدگاه دیگری (که می­تواند دیدگاه سیاسی مخالف نظام، حقوق بهاییان و یا به رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان باشد) صحبت به میان آورده شده است.

همانطور که اشاره شد وجود اینگونه تعارضات با توجه به میزان حساسیت در ترجمه متون، امری طبیعی به نظر نمی رسد. تلطیف سازی متن برگردان شده به منظور کاهش میزان توجه متخصصین، از جمله اهداف بازی با واژگان حین ترجمه می­باشد.

 • از دیگر تهدیدهای پنهان در متن سند 2030 که در هدف 10 و 10.3 و پاراگراف [10]14 به آن تاکید شده، عبارت Reduce inequality (کاهش نابرابری ها) می باشد. به این عبارت در هدف دهم و پاراگراف چهاردهم سند اشاره شده ولی نکته حائز اهمیت این است که به عنوان یک عبارت مستقل و دهمین هدف الگوی توسعه پایدار، بسیار مورد توجه کنشگرهای ضدخانواده و حامیان حقوق همجنس­گرایان می­باشد. در همین راستا کنش­گران ضدخانواده گزارشات متعددی را با همکاری سازمان ملل منتشر کرده­اند. که در ادامه به 2 نمونه آن اشاره شده است.از دیگر تهدیدات عبارت ابهام انگیز کاهش نابرابری ها، مشخص نبودنِ نوع نابرابری است. نابرابری جنسیتی که به آن اشاره شد آسیب­های متعددی از قبیل حمایت از همجنس­گرایان در پی دارد. همچنین نابرابری در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز می تواند برای قوانین حکومت اسلامی دردسرساز باشد. موضوع قصاص، گشت ارشاد، لزوم اجازه خروج از کشور برای زنان از جانب همسر یا پدر، حقوق بهاییان و مجرمین سیاسی از جمله این موارد هستند که همواره برای جمهوری اسلامی ایران چالش برانگیز بوده و متضاد با قانون اساسی ما می­باشند

ا

نمونه هایی از گزارشات درباره کاهش نابرابری ها و رعایت حقوق همجنس­گرایان

یکی از موارد روشن در هدف 5.6[11] سند 2030 استناد مباحث بهداشتی و جنسی آن به «کنفرانس جمعیت و توسعه» و «پلتفرم بیجینگ[12]» است که هر دوی آنها توسط «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد(UNFPA)» تهیه و برگزار شده اند. در این گزارش که به بیانیه ICPD Review Bali Global Youth Forum  معروف است، 6 بار به طور واضح به رعایت حقوق LGBT ، اشاره گردیده است.

همچنین در بخش رفرنس های گزارش سال 2014 این صندوق،( ICPD Beyond 2014 ) نیز 25 بار به گرایشات جنسی، 6بار به حقوق روسپی ها و 18بار به آموزش جامع جنسی ارجاع داده شده است.

 

جمع بندی

با توجه به اظهار نظر متخصصینی که در تنظیم نسخه نهایی دستورکار توسعه پایدار 2030 نقش داشته اند، حذف برخی واژگان که القا کننده معانی صریح جنسی بودند از سوی کنشگران ضدخانواده و حامیان LGBT مورد اعتراض قرار گرفت و سرانجام تصمیم بر جایگزینی واژگانی شد که از لحاظ مفهوم تداعی کننده اهداف آنان باشد. دسته بندی این لغات و تهدیدها آن به شرح زیر است:

پیوست1. آموزش جامع جنسی[13] (CSE)

شارلون اسلاتر در مقاله خود عنوان می کند: «حین برگزاری جلسات تخصصی تنظیم دستورکار توسعه پایدار 2030 ، جلساتی با حضور مسئولین رده بالای کشورهای پیشرفته و سازمان های مردم نهاد حامی حقوق LGBT در مقر سازمان ملل برگار گردید. در جلسه سیزدهم این نشست ها در تاریخ 13جولای 2014  پیوستی با عنوان دسترسی جهانی به آموزش جامع جنسی به متن سند 2030 اضافه گردید. این پیوست مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان  قرار گرفت[14].»

آموزش جامع جنسی  (CSE) چیست و چه هدافی را دنبال می کند.

متخصصین بهداشت و خانواده عقیده دارند مبانی CSE بزرگترین تهدید برای کودکان و خانواده ها به حساب می آید. در این مبانی آموزش مسائل جنسی به طور مستقیم و بی هیچ ملاحظه ای به کودکان صورت می­گیرد.  استفاد از عباراتی همچون خودارضایی، سقط جنین در صورت بارداری هنگام رابطه جنسی، روابط مقعدی و سکس دهانی باعث می­گردد کودک در معرض رفتارهای جنسی پرخطر قرار گیرد. دیگر مفاهیم مهم در CSE آموزش انواع لذت های جنسی است. لذت­های که کاملا مادی و دنیوی است و می­تواند  کودکان را در سنین نوجوانی و جوانی دچار افسردگی مزمن و یا پوچ­گرایی نماید.

 

آموزش هویت جنسی،خودارضایی ، رابطه جنسی و همجنسگرایی به کودکان در کتاب های آموزشی CSE

پیوست2. معرفی سازمان  بین المللی دیده بان خانواده

 • سازمان بین المللی دیده بان خانواده (FWI)  سازمانی غیرانتفاعی و خیریه­ای است که در سال 1999 و با هدف حفظ بنیان خانواده، ترویج فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده، به عنوان یک نهاد اجتماعی تاسیس شد و هم اکنون 170 کشور جهان در آن عضویت دارند. این سازمان واقع در مقر اصلی سازمان ملل نیویورک است و از سیاست گذاران و تصمیم سازان بین المللی در حوزه خانواده، حمایت از زنان وکودکان می­باشد. بسیاری از کمک های بشردوستانه به یتیمان و کودکان آسیب­پذیر در جهان از طریق این سازمان توزیع می گردد. اعضای سازمان  بین­المللی دیده­بان خانواده از متخصصین حاضر در نشست­های تنظیم سند 2030 و مدافعین حقوق کودکان و خانواده در آن نشست ها بوده­اند.


فعالیت ها

 • شناسایی، تحلیل و ارائه محتوای آموزشی برای فرهنگ های مختلف درباره ترویج بنیان خانواده و ازدواج
 • ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی برای خانواده ها، زنان و کودکان در کشورهای مختلف
 • اعطای بورسیه های تحصیلی رای دانشجویان علاقه مند به پژوهش در حوزه خانواده
 • شناسایی، جمع آوری و سازماندهی کمک های اهدایی به کودکان بی سرپرست جهان

تصویر اعضای اصلی
اعضای اصلی فعالیت

شارلون اسلاتر

 • رییس سازمان بین المللی دیده بان خانواده عضو

 • کمیسیون دفاع از حقوق کودکان و خانواده سازمان ملل


آنی فرانکلین

 • عضو ارشد سازمان بین المللی دیده بان خانواده

 • عضو کمیسیون دفاع از حقوق کودکان و خانواده سازمان ملل


نورما مندوزا

 • عضو ارشد سازمان بین المللی دیده بان خانواده

 • عضو کمیسیون دفاع از حقوق کودکان و خانواده سازمان ملل


 

پیوست3. بررسی چگونگی الزام آور بودن معاهدات بین المللی حقوق بشری

«معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایتگرانه دارند و نه مبادله متقال منافع.ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات اتخاذ شود.حقوق بشر به اقتضای ماهیت ویژه خود افزون بر اسناد الزام­آور بین المللی تعداد زیادی از اسناد غیرالزام­آور را در خود جای داده است. مهمترین این گروه اعلامیه ها[15] هستند. تعداد قابل توجهی از اسناد الزام آور حقوق بشری ابتدا به صورت سندی غیرالزام آور و تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته و پس از آن به تدریج منجر به تدوین سندی الزام­آور شده است.مهمترین این اسناد، اعلامیه حقوق بشر است که به عنوان محوری ترین و مهمترین سند بین المللی حقوق بشر مطرح شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم محوریت آن به دلیل اعلامیه بودن به عنوان سندی غیرالزام آور تلقی خواهد شد. اما پس از مدت کوتاهی دو سند الزام آور بین المللی یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی-مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی را به دنبال داشت که امروزه مجموع این اسناد را منشور حقوق بین الملل بشر[16] می نامند. گرچه ضمانت اجرای معاهدات حقوق بشری همانند معاهدات غیرحقوق بشری نیست، با این وجود نمی توان معاهات حقوق بشری را فاقد ضمانت اجرای بین المللی دانست. بهتر است بگوییم معاهدات بین المللی ضمانت اجرای خاص خود را داشته بنابراین مفهوم الزام­آور بودن در این معاهدات را بایستی در چارچوب خاص همین دسته از معاهدات جستجو کرد. عکس العمل جامعه جهانی، هنجارسازی و نهادینه شدن از جمله مواردی است که به عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار می­آید. برای مثال از نقش سازمان های بین المللی معاهداتی مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهمدگان و... در حمایت و زمینه سازی اجرای این معاهدات نمی توان غافل بود. بنابراین گرچه اعلامیه جهانی به دلیل اعلامیه بودن الزام آور نیست، لیکن بیشتر هنجارهای آن امروزه به عنوان هنجار های الزام آور حقوق بشر به شمار می آیند[17].»

با توجه به تعاریف ذکر شده، سند دستورکار توسعه پایدار 2030 نیز از جمله معاهدات بین المللی حقوق بشری به حساب می آیند که غیرالزام­آور هستند اما ممکن است مانند اعلامیه حقوق­بشر، اسناد الزام آوری در آینده  به آن اضافه گردد و با توجه به تعارضات آشکار متن سند با ارزش­های نظام جمهوری اسلامی ایران، نقض آن محکومیت و تحریم­های بین­المللی برای کشور در پی داشته باشد. نکته حائز اهمیت در معاهدات حقوق بشری، ایجاد هنجارهای مختلف در راستای اهداف خود و به وجود آوردن خواست و انتظار جهانی برای لزوم انجام آن توسط کشورها است. در حقیقت ایجاد یک سری «قوانین نانوشته جهانی» توسط معاهدات حقوق بشری مانند چارچوب توسعه پایدار 2030 تهدید مهمی برای ارزش های انقلابی و فرهنگ ایرانی-اسلامی ما به حساب می ­آید.منابعCollective Consultation of NGOS ONEDUCATION 2030
The Practice of Gender Equity Education in Taiwan, Ye h - c h e n K u o, (Department of Early Childhood and Family Education, National Taipei University of Education, Taiwan
Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity
Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General
http://www.justice.gov.za/m_statements/2011/20110504_lbgti-taskteam.html
Joslin v. New Zealand (CCPR/C/75/D/902/1999), 10 IHRR 40 (2003).
oung v. Australia(CCPR/C/78/D/941/2000), para. 10.4.
CCPR/C/IRL/CO/3, para. 8.
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=5599&LangID=E
A/HRC/4/37/Add.1, para. 29 (on Argentina), para. 511 (on Nigeria), and para. 686 (on Turkey)
E/CN.4/2001/94, para.89 (g), and A/HRC/16/44.
Ruth Hunt and Johan Jensen, The experiences of young gay people in Britain’s schools: the school report (London, Stonewall, 2007), p. 3
concluding observations of the Human Rights Committee on Cameroon (CCPR/C/CMR/CO/4), para. 12
European Union Agency for Fundamental Rights, “Homophobia and Discrimination (see footnote 45), pp. 63-64.
Achieving Sustainable Development  and Promoting  Development Cooperation, Dialogues at the  Economic and Social Council
LGBT and Gender Equality Policy Plan of the Netherlands 2011 – 2015
AN ANALYSIS OF THE UN 2030 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA, By Sharon Slater, Family Watch International.

 [1] Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender

[2] Sharon Slater

[3] Anni Franklin

[4] Long-lasting impact on the cultural , social, political and economic development

of UN Member States

[5] Transforming” Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development

[6] transfer: make a marked change in the form, nature, or appearance.

[7] Achieve gender equality and empower all women and girls

[8] Agenda 2030 Paragraph 19:  We emphasize the responsibilities of all States, in conformity with the Charter of the United Nations, to respect, protect and promote human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, disability or other status.

[9] Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard.

[10] Goal 10. Reduce inequality within and among countries

Target 10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard.

Agenda 2030 Paragraph 14: Gender inequality remains a key challenge.[11] Target 5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development [ICPD]and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences.

[12] Beijing platform for action

[13] Comprehensive Sex Education

[14] https://www.outrightinternational.org/content/joint-statement-open-working-group-sustainable-development-goals-sdgs

[15] Declaration

[16] International Bill of Human Rights

[17]  مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره بیست و هشتم، 1382 ، صص 44-5

 

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی