توجّه ويژه به آموزش و تربيت جنسى اقشار گوناگون‏
موقعیت شما: موعود»مهدویت و آخرالزمان»مقالات مهدویت و آخرالزمان»امام مهدی (ع)»سیره و سنّت»خانواده مهدوی»تهاجم فرهنگی»توجّه ويژه به آموزش و تربيت جنسى اقشار گوناگون‏

توجّه ويژه به آموزش و تربيت جنسى اقشار گوناگون‏

چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۵۱
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

در نظام جمهورى اسلامى به آموزش و پرورش جامعه و بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها، توجّه خاصّى شده و برهمين اساس در اصل سوم قانون اساسى، دولت جمهورى اسلامى ايران موظّف شده است براى دست يابى به اهداف يادشده در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد: ...

 


1. ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان وتقوا و مبارزه با كلّيه مظاهر فساد و تباهى؛

2. بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها، با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسايل ديگر؛

3. آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى.

در همين راستا، در اسناد بالادستى نظام جمهورى اسلامى به ارائه خدمات آموزشى و مشاوره اى بر مبناى فرهنگ و ارزش هاى اسلامى- ايرانى با هدف تحكيم بنيان و پايدارى خانواده توجّه ويژه شده و از جمله در بند چهارم «سياست هاى كلّى جمعيت» (مصوّب 30/ 2/ 1393) در اين زمينه، چنين مقرّر شده است:
تحكيم بنيان و پايدارى خانواده با اصلاح و تكميل آموزش هاى عمومى درباره اصالت كانون خانواده و فرزندپرورى و با تأكيد بر آموزش مهارت هاى زندگى و ارتباطى و ارائه خدمات مشاوره اى بر مبناى فرهنگ و ارزش هاى اسلامى- ايرانى و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعى، خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت هاى پزشكى در جهت سلامت بارورى و فرزندآورى.

در «سياست هاى كلّى ايجاد تحوّل در نظام آموزش و پرورش كشور» (مصوّب 5/ 2/ 1392) نيز بر «ارتقاى سلامت جسمى و روحى معلّمان و دانش آموزان و پيش گيرى از آسيب هاى اجتماعى»، تأكيد و اين موضوع يكى از محورهاى به سازى و كيفيت بخشى به منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحوّل در نظام تعليم و تربيت كشور و بهبود مديريت منابع انسانى برشمرده شده است.

با توجّه به مطالب يادشده، مى توان گفت كه نظام جمهورى بسلامى بايد با استفاده از ظرفيت سازمان ها و نهادهاى رسمى آموزشى و پرورشى و همچنين مطبوعات و رسانه هاى گروهى، آموزش و تربيت جنسى اقشار گوناگون جامعه را، بر مبناى فرهنگ و ارزش هاى اسلامى- ايرانى در دستور كار خود قرار دهد تا در آينده، شاهد خانواده هايى مستحكم و نسلى پويا و سالم باشيم.

مراد از آموزش جنسى، ارائه اطّلاعات و آموزش هاى لازم متناسب با سن، جنس و نياز مخاطب در زمينه جنسيت، هويّت جنسى، اندام هاى جنسى، چگونگى توليد مثل، تغييرات جسمى و روانى دوران بلوغ و احكام و دستورهاى شرعى و بهداشتى مرتبط با آن، بايسته هاى تعامل و ارتباط با جنس مخالف، چگونگى خويشتن دارى جنسى و استفاده درست از غريزه جنسى است كه با هدف پاسخ گويى به پرسش ها و ابهام هاى ذهنى دختران و پسران، آشنا كردن آنها با وظايف و تكاليف بهداشتى و شرعى خود، جلوگيرى از هر گونه سوء استفاده جنسى از كودكان و انحراف جنسى نوجوانان و جوانان و در نهايت، زمينه سازى براى ازدواج و تشكيل خانواده و انجام درست وظايف زناشويى انجام مى شود. 2

بايد توجّه داشت كه آموزش جنسى به مفهومى كه از دهه شصت ميلادى به اين سو، در غرب رواج يافت، آثار و پيامدهاى منفى فراوانى داشته است و به همين دليل، بسيارى از صاحب نظران غربى نيز با آن به مخالفت برخاسته اند. 3

براى جلوگيرى از آثار منفى آموزش جنسى، در ارائه اين گونه از آموزش ها به گروه هاى مختلف سنّى و جنسى، بايد به نكات زير، توجّه شود:
1. نقش اصلى و محورى خانواده در آموزش جنسى؛
2. نيازهاى متفاوت آموزشى دختران و پسران؛
3. تفاوت اهداف آموزش جنسى در سنين مختلف؛
4. رعايت كامل مرزهاى حيا و عفّت؛
5. پرهيز از تحريك زودهنگام غريزه جنسى؛
6. رعايت كامل موازين فقهى و اخلاقى اسلام در ارائه آموزش ها. 4

امّا درباره تربيت جنسى نيز بايد گفت، تربيت جنسى تنها آموزش جنسى يا انتقال دانستنى هاى جنسى يا پروردن و اوج دادن غريزه جنسى نيست؛ پس نمى توان تربيت جنسى را تنها به انتقال اطّلاعات و آگاهى ها در ساحت مسائل جنسى يا فراهم آوردن زمينه رشد غريزه جنسى، تعبير و تعريف كرد؛

بلكه مقصود از تربيت جنسى، تربيت بر محور اخلاق جنسى است. بنابراين، مجموعه آموزش ها، ايجاد موقعيت ها و زمينه سازى هايى كه متربّى را با ارضا، هدايت و تعديل غريزه جنسى آشنا مى سازد و زمينه رشد شخصيت اجتماعى، اخلاقى و فرهنگى او را فراهم مى آورد و او را از انحراف و لغزش جنسى مصون مى دارد و سعادت و كاميابى دنيوى و اخروى اش را رقم مى زند، تربيت جنسى نام دارد. 5

پى نوشت ها:
______________________________

(1). براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر. ك: جريان شناسى دفاع از حقوق زنان در ايران،
(2). براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر. ك: سلامت جنسى در جامعه اسلامى با تأكيد بر نقش رسانه ملى، صص 274- 307.
(3). جنگ عليه خانواده، ص 147 و 156
(4). ر. ك: محمد بهشتى، آراى دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانى آن: فيض كاشانى، چاپ دوم: تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، 1387، ص 203.
(5) .. آراى دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبانى آن: فيض كاشانى، صص 181 و 182.

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی