كسى كه مى‏ آيد

كسى كه مى‏ آيد

سه شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۰۴:۱۹
امتیاز این گزینه
(1 رای)

عليرضا عسكرى‏
گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه نوازش آهنگ صداى مهربانش بغض هايمان را به گريه بدل كند و ما سر به دستان يتيم نواز او همه عقده‏ هايمان را سير خواهيم گريست.
گفته‏ اند كه او خاطرات تلخ اارتها را ناگفته مى‏ داند. كه او در همه اين سال هاى تنهايى و مقاومت با ما بوده است؛ كه او گرسنگى اردوگاه موصل و تكريت را چشيده است؛ كه او زخم كابل هاى خاردار دشمن را هم به تن خريده است؛ كه همه شهيدان ما سر به دامان او سردار شدند؛ كه مفقودانمان در بهشت آباد او ماندگار شدند؛ كه همه اين مدت تلخ جدايى، او برايمان غصه مى‏خورده است؛ كه او شب حمله، كنار كرخه برايمان دعا مى‏ كرده است؛ كه او در لباس فرزند به خواب همه مادران شهيد آمده است.

 


گفته ‏اند، كسى از طور فرود مى‏ آيد كه زير گام هاى بلندش همه دژهاى ابليس فرو مى‏ ريزد؛ كه سجده‏ هايش طولانى‏ تر از همه عمر كهكشان است؛ كه خلق را سحر، سحرهاى خود مى‏ كند.

گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه در نگاه نخست، همه در عمق چشمان هاشمى‏ اش غرق مى‏ شويم و به حبل المتين يك تار موى سياه او دل مى‏ بنديم؛ كه به يك تبسمش، همه انتظارمان سر مى‏ رود و به طوفان نشست مژگان او همه سرهايمان بر باد، كه خاك پاك مركب او مرهم همه زخمهايمان مى‏ شود و همه غصه‏ هايمان را فراموش مى‏ كنيم؛ كه به يك نيم نگاهش هزار شهيد مى‏ دهيم و به يك كلامش همه دنيا را.

گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه به اندازه همه درياها آبيست و بيشتر از همه سروهاى استوايى سبز، كسى كه طلسم پروانه‏ ها را مى‏ شكند و راهى از دايره چرخش عشق به بيرون نشانشان مى‏ دهد و گريه شمع را به قيمت همه اقيانوسها مى‏ خرد و دسته گلى هديه آيينه‏ ها مى‏ كند.

گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه زيباتر از آسمان است و مهربانتر از ابر.
گفته‏ اند، كسى مى‏ آيد كه رحمت را به عدالت ميان قطره‏ هاى باران تقسيم مى‏ كند و به دست هر مظلومى عصاى موسى مى‏ سپارد تا حق خويش بستاند.
گفته‏ اند كه راهى ميان نيل تا سرزمين موعود مى‏ گشايد: كه فرات را تا كنار خيمه‏ ها جارى مى‏ كند كه همه افسانه‏ هاى پاك كودكانه را در روياى صادقه پيران جهانديده تعبير مى‏ كند و بهشت را زير سايه ذوالفقار مى‏ گيرد تا از شرار آتش دوزخيان پاس بدارد.

گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه به همه بچه‏ هاى كوخ مى‏ آموزد چگونه از ديوار كاخهاى شيشه‏اى بالا روند و با شمشيرهاى چوبى‏شان رأس متعفن تبعيض را از جثه عظيم خودكامگى جدا سازند و از سرهاى شياطين كوهى بسازند كه هر سال آتشفشان مساوات و برابرى كند.

گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه به بچه‏ هاى بيت المقدس مى‏ آموزد چگونه سنگ پاره‏ هاى بت هاى طاغوت را به سوى حصارهاى حبابى خيالشان شليك كنند و چگونه بنيان كاغذى حكومت هاى اسكناس را به آتش كشند.

گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه در قحطى آب نينوا، تيممى بر تربت شرافت مى‏ آموزد كه قضاى همه غسل هاى طهارت و ادارى غسل هاى شهادت باشد.
گفته‏ اند كسى مى‏ آيد كه برتر از همه پيامبران است.

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی