تـــوبه درآخرین لحظات
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»برگ نوشته»تـــوبه درآخرین لحظات

تـــوبه درآخرین لحظات

سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۱۵
امتیاز این گزینه
(6 آرا)

به سوی مكّه رهسپار بوديم كه پيرمردی متألّه و متعبّد ما را همراهی می‌كرد؛ ليكن او از مذهب ما اطّلاعی نداشت و (به مذهب اهل جماعت) نماز را در سفر تمام می‌خواند. برادرزاده‌اش كه شيعه بود، او را در اين سفر همراهی می‌كرد. از قضا پيرمرد بيمار شد. برادرزاده‌اش را گفتم: اگر مذهب شيعه را بر عمويت عرضه بداری، اميد است كه او (از عقاب الهی) رهايی يابد!

معاويـه بن وهب گفته است:
به سوی مكّه رهسپار بوديم كه پيرمردی متألّه و متعبّد ما را همراهی می‌كرد؛ ليكن او از مذهب ما اطّلاعی نداشت و (به مذهب اهل جماعت) نماز را در سفر تمام می‌خواند. برادرزاده‌اش كه شيعه بود، او را در اين سفر همراهی می‌كرد. از قضا پيرمرد بيمار شد. برادرزاده‌اش را گفتم: اگر مذهب شيعه را بر عمويت عرضه بداری، اميد است كه او (از عقاب الهی) رهايی يابد!
همراهان، همگی گفتند: اين پيرمرد را به حال خود واگذاريد؛ چه او بر همان حالی كه هست، نيكوست.
ليك، برادرزاده طاقت نياورد و او را گفت: ای عمو! همة مردم جز اندكی، پس از رسول خدا(ص) از دين خارج شدند. همچنان كه بايد از رسول(ص) اطاعت و پيروی می‌كرديم، بايستی از علیّ بن ابی طالب(ع) نيز اطاعت و پيروی كنيم، او و اطاعت از او پس از رسول خدا(ص) حق است.
پيرمرد، نفسی كشيد و فرياد برآورد: من آنچه را تو گفتی باور كردم.
و سپس، جانش از بدن خارج شد.
پس از آن، خدمت ابوعبدالله، امام صادق(ع) مشرّف گشتيم. علیّ بن سرّی، ماجرا را برای حضرت نقل كرد. ابوعبدالله(ع) فرمودند: «آن مرد، اهل بهشت است.»
علیّ بن سرّی عرض كرد: او جز در همان وقت، بر چيزی از مذهب شيعه آگاهی نداشت!
امام فرمود: «پس جز اين، از او چه می‌خواهيد؟! به خدا سوگند كه او به بهشت رفته است.»
در روايتی ديگر، زراره از حضرت ابوجعفر، امام باقر(ع) نقل كرده است: «چون نفس به اينجا رسد ـ و اشاره به گلوی مباركش فرمود ـ برای عالم توبه نيست؛ ليك جاهل را توبه باشد.»1

پی‌نوشت‌ها:
1. توبه، صص 191 - 192.

منبع: داستان‌های عارفانه در آثار علّامه حسن زادة آملی، عبّاس عزی

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی