لرزان و لغزان چون ژله (گفت و گویی درباره سبک زندگی با استاد شفیعی سروستانی)

دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۲۰
امتیاز این گزینه
(4 آرا)

اگرچه در اثر اصرار روزنامه نویسی سمج پذیرفته بودم به سوالات او در مورد سبک زندگی پاسخ بدهم لیکن تا لحظه ای که با قلم و کاغذ و ضبط صوت خبرنگاری اش روبرویم نشست درباره ورود به این بحث تردید داشتم از آن رو که می دیدم ورود دفعی و بی مطالعه و بی مقدمه به مباحث مهم فرهنگی و تمدنی عادت معتاد ما شده است. واقعه ای, فاجعه ای  و حتی عملی و سخنی صادر شده از ان سوی دریاها ما را به عکس العمل درباره امری وا می دارد.چند صباحی جماعتی از این سو و آنسوی سرزمین فراخ ایران درباره اش سخن می گویند و پیش از انکه مطلبی قوام گیرد به ناگهان به دست فراموشی سپرده شده و ذهن و زبان ها دیگر  بار معطوف موضوعی و مطلبی نو می گردد. از اینجا رویکرد عمومی جامعه خواص و عوام شرقی ها هماره چون ژله هراسان و لرزان و قوام نیافته است.