موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»صفحه یک»فیلم

قسمت پنجم مستند فاز 3

هنگامی که می خواهیم کلمات در کنار هم قرار دهیم تا نقشه ای را توصیف کنم ممکن است دچار اشتباه شویم

پیامبر دنیا را چنان توصیف کرده که در ظاهر اشیاء و واقعیت دقیقا مخالف همدیگر هستند و همچنین فرموده احتیاط کنید زیا در آن زمان دروغگویان بسیار ماهر وجود خواهد داشت  افرادی که دروغ های بزرگ می پراکنند بنابراین ظواهر و واقعیت ها جابه جا می شوند و هیچ چیزی بنابر حقیقتش دیده نمی شود ...

پخش آنلاین قسمت پنجم

برای دریافت نسخه کامل این مجموعه مستند 21 قسمتی به فروشگاه اینترنتی yaranshop.ir مراجعه بفرمائید

فصل دوم

تمدن غربی کنونی که ما سال ها در مورد آن تحقیق کرده ایم یک پدیده شگفت انگیز و بی نظیر است . و در سرتاسر طول تاریخ همچین نمونه ای ندیده ایم به عنوان مثال ما درطول تاریخ هیچ تمدنی نداشته ایم که اینقدر قدرتمند باشد به گونه ای که بر سرتاسر جهان حکمفرما  باشد و هیچ قدرتی نمی تواند آن را تهدید کند اما یک سوال مهم موجود است : این همه قدرت را از کجا و چگونه به دست آورده اند ؟ غربی ها این قدرت را از طریق پیشرفت شگفت انگیز در علوم مختلف به دست آورده اند . علومی که هنوز ما هم به آن ها دسترسی نداریم و شما نمونه هایی از آن ها را خواهید دید که شگفت زده می شوید برای ادامه مطلب به تماشای فیلم همت کنید .....

پخش آنلاین قسمت ششم

برای دریافت نسخه کامل این مجموعه مستند 21 قسمتی به فروشگاه اینترنتی yaranshop.ir مراجعه بفرمائید

 

18
بعدی
انتها
صفحه 18 از 18