موعود :: مطالعات فرهنگی

در دهة 1970، فمینیست‌ها دو اصطلاح را به کار بردند که در پیشبرد نظریة فمینیستی نقش تعیین کننده داشت. یکی، واژة «جنس»، که معادل (Sex) است؛ دیگری واژه «جنسیت»، که معادل (Gender) است. جنس اشاره به تفاوت‌های بیولوژیکی دارد، اما جنسیت ناظر به تفاوت‌هایی است که منشأ فرهنگی و اجتماعی دارد و در طول زمان شکل گرفته است.

برخی، نقش خانم مری ولستون کرافت را در شکل‌گیری جنبش فمینیسم تعیین‌کننده دانسته، بیانیة معروف سیصد صفحه‌ای وی را تحت عنوان «استیفای حقوق زنان»،8 که در سال 1792 منتشر شد، سنگ‌بنای فمینیسم مدرن می‌دانند. اعتقاد خانم کرافت مبنی بر ساختگی و تاریخی بودن ضعف و فرودستی زنان و تأکید وی بر حقوق برابر سیاسی، آموزشی، اشتغال و همچنین استقلال اقتصادی زنان از مردان، هنوز از مبانی فمینیسم به حساب می‌آید.

فئودالیته: حکومت ملوک الطوایفی که در قرون وسطا در اروپا معمول بود. در این نوع حکومت مالکان عمده بر رعایا تسلط و حکومت تام دارند.[۳] پس فئودالیسم به نظام اجتماعی اقتصادی اطلاق می شود که قدرت سیاسی میان زمین داران بزرگ تقسیم می شود و هر ارباب یا زمین دار، دارای عده ای رعیت است که در برابر خدمت کردن در سپاه یا سایر خدمات، حق تملک یا استفاده از قطعه ای از زمین را از ارباب به دست می آورند. به این زمین تیول یا اقطاع گفته می شود. قانون اساسی اقتصاد فئودالی عبارت است از: تولید محصول اضافی برای تأمین نیازهای ارباب فئودالی بهره کشی رعیت های وابسته بر اساس مالکیت ارباب بر زمین، مالکیت ارباب به رعیت ها با بیگاری بهره کشی جنسی و نقدی، گونه های دیگر عوارض و مالیت ها.

دانشمندان آلمانی به بررسی آن قسمت از مغز که مسئولیت حل مسائل، نگه‌داری اطلاعات در حین کار، تصمیم‌گیری و استدلال هستند؛ پرداخته‌اند. آن‌ها در تحقیقاتشان از ۲۸ نفر – که همگی بالای ۲۶ سال بوده و گرایش به جنس مخالف داشتند – خواستند تا به تعدادی از تصاویر اینترنتی نگاه کنند که بعضی از آن‌ها مستهجن و تعدادی غیر‌مستهجن بودند.

فمینیسم به عنوان نهضتی که خواهان دفاع از حقوق زنان است در دهه‌ی ۱۸۴۰ در آمریکا آغاز شد و در قالب سه موج (سه دوره‌ی زمانی) مطالبات خود را مطرح کرد. فمینیسم در غرب گرچه پیامدهای مثبتی را نیز برای زنان به همراه داشت، اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که آثار منفی آن به مراتب بیشتر بوده است. در این جریان، هرچند زنان به کسب برخی موقعیت‌های برابر در اجتماع نائل شده‌اند، اما وضعیت فرودستی آن‌ها که نوع رایج آن استثمار جنسی و ابزاری بودن آن است، ادامه یافته و شاید هم بدتر شده‌ است.

در دنیای رسانه ها که موجودیت وابسته به تصورات و باورهای دیکته شده رواجی در اوج لذت و شیرینی دارد، امر تعدد زوجات، بویژه در قاعده ی “چند زنی” (Polygyny) و “چند شوهری” (Polyandry) هر روز بیش از پیش موجبات انحطات جهانی را فراهم و کیان خانواده را در هم می پاشد و مسیحیت لیبرال در سیطره ی ظاهری خود بر گستره ی وسیعی از جهان مستاصل از هر زمانی می باشد؛ و رسانه ها رویکردی عربده گونه در تقابل سازکارمحور و شان مدار روابط انسانی داشته و انگ آزادی را چون شمشیر داموکلس حقوق بشر، بر گردن جوامع اصیل به ویژه جوامع اسلام (البته نه اسلام آمریکایی) استوار نموده اند.

بنیادهای صهیونیستی، بنیادهای خیریه‌ای هستند که توسط صهیونیست‌ها تأسیس شده و بیشتر به عنوان مؤسسات بشردوستانه از آنها نام برده می‌شود. جالب توجه است که از هر 10 بنیاد بزرگ در آمریکا، 8 بنیاد توسط یهودیان تأسیس شده است. این بنیادها کمک‌های مالی چشمگیری را برای اهداف خود اختصاص می‌دهند. بیشتر این بنیادها خانوادگی است و به نام خانواده مؤسس ثبت شده‌اند

در آمریکا به طور متوسط هر روز 3 زن، به دست شوهرش کشته می شود. بیش از 1.8 میلیون شوهر در آمریکا به طور وحشتناکی زنان خود را کتک می زنند و 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار شوهران خود قرار می گیرند.چرا غربی ها با تمام قوا به انتشار اخبار نقض حقوق بشر در کشورهای مسلمان و علی الخصوص ایران می پردازند؟ آیا می دانید که در استرالیا، زنان حق نداشتند با شوهرشان بر سر یک سفره غذا بخورند. آیا از تصویب قانون جنایت آمیز "Roe" در کشورهای مدعی حقوق بشر باخبرید؟ آیا می دانید که پیامبر گرامی اسلام، لبخندهای زن و شوهر، به روی هم، به هنگام برخورد با یکدیگر و یا هنگام خداحافظی را صدقه می دانستند و به اندازه انفاق فی سبیل الله برایش ارزش قائل بودند. آیا نامه محبت آمیز امام خمینی(ره) به همسرشان را مطالعه کرده اید؟ آیا امی دانید که مقام معظم رهبری درخصوص حضور زن در عرصه های اجتماعی چه فرموده اند؟

امام از مصلح موعود سخن گفت، و عصر ظهور را مطرح كرد و مردم را با امام عصر(عج) آشنا نمود. او به جاي اين كه عمر خود را در تبيين دست پنهان بازار آدام اسميت و هايك صرف كند، به تبيين دست آشكار الهي در ربوبيت و سرپرستي جهان هستي پرداخت و ولي خدا را مجرا و طريق اين ربوبيت معرفي كرد.

نازیسم با صهیونیسم چه ارتباطی دارد؟ آیا این دو نظریه مخالف یکدیگرند یا کامل کننده هم هستند؟ یهودستیزی یا آنتی سمیتیزم در این میان چه نقشی ایفا می کند؟ ارتباط پنهان رهبران برجسته صهیونیستی با سران آلمان نازی چه معنایی دارد؟ با گزارش ویژه زیر همراه شوید تا به اسرار یهودیت سیاسی پی ببرید.

6
صفحه 6 از 9