هدف علم جدید
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»هدف علم جدید

هدف علم جدید

يكشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۳
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

پدران علم جديد، يعني كساني چون بيكن، كپلر، گاليله، كپرنيك و ... جملة معروفي دارند. آنها مي‌گويند:

علم جديد در جست‌وجوي حقيقت نيست در جست‌وجوي قدرت است و اين قدرت را هم از طريق كشف روابط كمّي ميان پديده‌ها و به كارگيري آنها در هر شكل ممكن حاصل مي‌كند.

بنابراين عقل يا خردي كه گفتم روشنفكران با تكيه به آن نظر مي‌دهند، هر چه را رد مي‌كنند يا مي‌پذيرند و هر قانوني كه وضع مي‌كنند و ... با تكيه به همين علم است.

ـ اين روشنفكري چه هدفي را دنبال مي‌كرد؟

ـ هدف روشنفكري عوض كردن نوع نگاه انسان بود؛ يعني عوض كردن بنياد و مبنايي كه انسان‌ها بر اساس آن همه چيز را شناسايي مي‌كردند و موفّق هم شد.

همين سؤال قبلي تو كه بلافاصله پرسيدي، پس نقش علم چه مي‌شود؟ به خوبي نشان مي‌دهد كه تو هم مانند همة انسان‌هاي اين عصر تا صحبت از خدا و پيغمبر و مسائل اعتقادي مي‌شود، پاي علم را به ميان مي‌كشي.

اين دو هرگز با هم منافات ندارند و آنچه كه بشر به عنوان قوانين علمي كشف مي‌كند (دقّت كن! كشف مي‌كند، نه بر اساس آن قوانين اختراع مي‌كند) همة مخلوق خدايي عليم، دانا و تواناست.

اين همان انديشه‌اي است كه روشنفكري با آن سر ستيز داشت و سعي مي‌كرد با تغيير دادن شيوة انديشيدن، انديشة روشنفكرانه را جايگزين آن كند.

روشنفكران اروپايي در وقت گفت‌وگو از ويژگي‌هاي تاريخي و فرهنگي قرن 18 م. جهان‌بيني روشنفكري را مبتني بر سه دسته از مفاهيم كليدي دانسته‌اند: عقل، طبيعت و پيشرفت.

ـ جايگاه عقل را در آنچه به عنوان جهان‌بيني گفتيد درك مي‌كنم؛ امّا جايگاه طبيعت كجاست؟

ـ اگر كسي از اين ديدگاه يعني «با كنار گذاشتن شأن و حيثيّت الهي و ماورايي» به عالم و آدم و طبيعت بنگرد، مي‌فهمد روشنفكر چه تعريفي از «طبيعت» دارد.
ادامه دارد

 

منبع : https://t.me/tarikh_farda

نوشتن نظر