آیا جز تو مقصدی هست؟!
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»آیا جز تو مقصدی هست؟!

آیا جز تو مقصدی هست؟!

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۳
امتیاز این گزینه
(1 رای)

آیا دری هست که به روی تو بسته باشد!؟
آیا سری هست که زیر منت تو خاکساری نکند!؟
آیا چراغی هست که در سخاوت نور، پیش تو فروغی داشته باشد!؟
و آیا همه آنچه اهل دل گفته اند - از فراق و وصال و ... - جز در آستان تو معنایی دارد؟
ای همه خوبی و لطف!
روی به کدام کعبه ، نماز عهد بگزاریم؟
که تو خود مقصود کعبه ای و موعود قبله.

نوشتن نظر