از حسين(ع) تا مهدي(ع)
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»از حسين(ع) تا مهدي(ع)

از حسين(ع) تا مهدي(ع)

پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۱
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

در آرزوی خدمت به مهدی(ع)
از امام حسین(ع) پرسیدند: آیا حضرت مهدی(ع) به دنیا آمده است؟
فرمودند: «نه، و اگر زمان او را درك كنم، در تمام عمرم به او خدمت خواهم كرد».1

امام مهدی(ع) یادگار پیامبران
از امام حسین(ع) روایت شده كه فرمودند:
«در قائم ما [آل محمد(ص)] سنتهایی از پیامبران وجود دارد: سنتی از نوح، سنتی از ابراهیم، سنتی از موسی، سنتی از عیسی، سنتی از ایوب، و سنتی از محمد(ص).
اما سنتی كه از نوح(ع) به ارث برده است: طول عمر،
سنتی كه از ابراهیم به ارث برده است: پنهان به دنیا آمدن و كناره گرفتن از مردم،
سنتی كه از موسی(ع) به ارث برده است: ترس و غایب شدن،
سنتی كه از عیسی(ع) به ارث برده است: اختلاف مردم دربارة او،
سنتی كه از ایوب(ع) به ارث برده است: گشایش پس از گرفتاری،
و سنتی كه از [پیامبر اكرم] حضرت محمد(ص) به ارث برده است: ظهور با شمشیر.2
پینوشتها:
1. عقد الدّرر، ص 160.
2. كمال الدین و تمام النعمة، ج 1و 2، ص 576.


نوشتن نظر