سخن خدا با مفسدین اقتصادی
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»سخن خدا با مفسدین اقتصادی

سخن خدا با مفسدین اقتصادی

چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۵۸
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

خداوند در جای جای قرآن کریم به موضوع کم فروشی و مذمت کم فروشان پرداخته و آن را در ردیف گناهانی بزرگ و کارهای حرام آورده است.


برای مثال:
سوره مطففين: واي به حال كم فروشان!  آنان كه وقتي چيزي را با پيمانه يا وزن از مردم تحويل مي گيرند، كاملاً حق خود را استيفاء مي كنند ولي وقتي چيزي را تحويل مردم مي دهند، در پيمانه و وزن كمتر مي دهند.  آيا آنها عقيده ندارند كه بعد از مرگ زنده خواهند شد و به روز بزرگ رستاخيز ايمان ندارند.

سوره اسراء، آیه 35: جنس را با پيمانه كامل و وزن درست تحويل بدهيد. كه اين كار خوب مي باشد و عاقبت بهتري براي شما دربردارد.

سوره الرحمن، آیه 9 و 8: آسمان را خداوند برافراشت و ميزان عدل را برقرار كرد. تا در آنچه وزن مي كنند تجاوز و تعدي روا نداريد و هرگاه چيزي را وزن مي كنيد عدالت و صحت ترازو را رعايت كنيد و آنچه را وزن مي كنيد كم ندهيد.

سوره انعام، آیه 52: پيمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحويل بدهيد.

سوره اعراف، آیه 85: در اين سوره شريفه خداوند خطاب به قوم شعيب، اهالي شهر مدين مي فرمايد: پيمانه و وزن را تمام و كمال تحويل بدهيد و در مال مردم نقصان روا مداريد و در پهنه زمين پس از آنكه صلاح و اصلاح برقرار شد، فساد را منتشر نكنيد و اين امر براي شما بهتر است اگر ايمان داشته باشيد.

نوشتن نظر