UNLOCKING THE MYSTERY OF LIFE

چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۵۳
امتیاز این گزینه
(11 آرا)

چارلز رابرت داروین یک زیست‌شناس بریتانیایی و از اعضای انجمن سلطنتی بریتانیا که جهان را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است. او در طول زمان حیات خود نظریه‌ای بر اصل تکامل ارائه داد که هرگز هم نتوانست آن را اثبات کند. ولی دنیای بی‌دین غرب به دنبال این نظریه رفته و قدرت خدا در خلقت و آفرینش را منکر شده و همه چیز را بر پایه تصادفات قرار دادند. علاوه بر مخالفت جهان اسلام امروز از دل غرب نیز اندیشمندانی به این نظریه اعتراض کرده و در سبب باطل دانستن آن برآمده‌اند.

 

این مستند را هم ساخته دست همین اندیشمندان غیر مسلمان غربی است که از دل غرب به وجودی دروغی بزرگ پی برده‌اند.

دانلود: مستند UNLOCKING THE MYSTERY OF LIFE