پیراهـن زعیم انقلاب عراق ...
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»برگ نوشته»پیراهـن زعیم انقلاب عراق ...

پیراهـن زعیم انقلاب عراق ...

سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۱۱
امتیاز این گزینه
(1 رای)

میرزا محمّدتقی شیرازی، در امر خوراک و پوشاک و مسکن خویش بسیار قانع و زاهد بود. با وجود اموال فراوانی که از «آفریقا»، «ایران»، «عراق»، «عربستان»، شیخ نشین‌های خلیج و دیگر نقاط به دستش می‌رسید، خانه‌ای اجاره‌ای داشت.


میرزا محمّدتقی شیرازی، در امر خوراک و پوشاک و مسکن خویش بسیار قانع و زاهد بود. با وجود اموال فراوانی که از «آفریقا»، «ایران»، «عراق»، «عربستان»، شیخ نشین‌های خلیج و دیگر نقاط به دستش می‌رسید، خانه‌ای اجاره‌ای داشت.

یکی از علما می‌گوید:
وقتی دیدم پیراهن میرزا وصله‌های زیادی دارد، به فرزندش میرزا عبدالحسین گفتم:
چرا پیراهن وی این‌گونه است، با اینکه او زعیم و قائد بی‌نظیر انقلاب عراق است و با موقعیّت وی هیچ تناسبی ندارد؟!
او در پاسخ گفت:
پدرم در «شیراز» مزرعه‌ای دارد که از اجدادش به او رسیده است. درآمد سالیانة این مزرعه چیزی در حدود صد تومان است. پدرم خرج زن و بچّه و دیگر مخارج خود را که شامل خوراک و پوشاک و اجارة منزل می‌شود، تنها از این راه تأمین می‌کند و چون این مبلغ، نیازمندی‌های ضروری خانواده را تأمین نمی‌کند، پدرم به لباسی کهنه بسنده می‌کند و چیز دیگری را جایگزین آن نمی‌کند تا از همان صد تومان، همة مخارج خانواده را تأمین کند.


منبع: «مرگی در نور»، صص 102 ـ 103، 107، 377، 379 ـ 380، 381، 394، 395، 397 و 400.

نوشتن نظر