شناخت خداوند به وسیله عقل
موقعیت شما: موعود»صفحه یک»فیلم»فیلم‌های مستند»شناخت خداوند به وسیله عقل

شناخت خداوند به وسیله عقل

دوشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۶
امتیاز این گزینه
(4 آرا)

همگان با برج ایفل نماد شهر پاریس در کشور فرانسه آشنا هستند. حال اگر شخصی به شما بگوید که مقادیر زیادی آهن در این منطقه به طور طبیعی وجود داشته است و ناگهان انفجاری عظیم رخ داده و این برج سربرآورده  حتما شما به او می خندید . زیرا این نما حاکی از آن است که گروهی این سازه را به وجود آورده است و این مسئله در  همه سازه های ساخته دست بشر صدق می‌کند. حال اگر به اطراف بنگریم چطور می‌توانیم وجودجهان به این عظمت را ساخته شده حوادثی تصادفی دانست...

مستند شناخت خداوند به وسلیه عقل دلایلی در اثبات وجودی خالقی دانا و حکیم در پس این سیستم هدفمند می باشد و این مباحث مطابق بر قرآن می‌باشد

دانلود : مستند شناخت خداوند به وسیله عقل

فیلم های مرتبط

Dim lights

نوشتن نظر