روز ظهور مهدى ، يكى از سه ايام الله
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»روز ظهور مهدى ، يكى از سه ايام الله

روز ظهور مهدى ، يكى از سه ايام الله

سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۹
امتیاز این گزینه
(6 آرا)

تفسير قمى  در مورد « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله » مى گويد : ايام الله سه روز است : روز ظهور قائم ، روز مرگ و روز قيامت .
مانند روايت در خصال /108 ; معانى الاخبار /365 ; روضة الواعظين /392 ; مختصر البصائر /18 و 41 و به نقل از آن اثبات الهداة 3/457 ; بحار 7/61 و 53/63 و 13/12 و تأويل الايات 2/576 .


مشارق أنوار اليقين  از كتاب الواحده از عمار از امير مؤمنان(عليه السلام) آورده است : غيبت ، روز رجعت ، روز قيامت و روز ظهور قائم ، روزهاى آل محمد است . خداوند در اين آيه به آن اشاره كرده و مى فرمايد : « وذكرهم بأيام الله» رجعت براى آنها ( آل محمد ) است ، روز قيامت و روز ظهور قائم هم براى آنهاست و حكمش طبق دستور اهل بيت و يارى مؤمنان در آن روز بر عهده اهل بيت است .

مختصر البصائر  از موسى حناط آورده است كه شنيدم ابوعبدالله(عليه السلام) فرمود كه ايام الله سه روز است : روزى كه قائم قيام مى كند ، روز رجعت و روز قيامت

نوشتن نظر