نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: امام موسی کاظم علیه السلام
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: امام موسی کاظم علیه السلام
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۲۹

سياست جمعيتى امام كاظم (ع)

گفت وگو با دكتر محمد حسین رجبى دوانى

* با توجّه به آنكه بيشترين شمار امام زادگان از نظر نسبت، به حضرت موسى بن جعفر (ع) بازمى گردند و بيشترين فرزندان از اهل بيت (ع) به آن حضرت اختصاص دارد، آيا ايشان راهبردى خاص و مبارزاتى با اين سياست جمعيتى دنبال كرده اند؟

مجموعه مربوطه امامان و ائمه