نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: امام محمد باقر علیه السلام
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: امام محمد باقر علیه السلام
سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۲

چگونه امام محمدباقر(ع) تشیع را حفظ کردند؟

در سرگذشت امام از هنگام تولد تا به دست گرفتن زعامت شیعیان، خلیفگانی آمدند و درگذشتند و حضرت (ع)، امامت را در سال پایانی حکومت ولید بر عهده گرفتند...

مجموعه مربوطه امامان و ائمه