تا جمعه ظهور
موقعیت شما: صفحه یک»رادیو»تا جمعه ظهور

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ : 27/12/1389

مدت برنامه : 17 دقیقه

موضوع :  وضع کنونی دنیا و نزدیکی پایان دنیا و گرفتاری های غرب مدرن

کارشناس : استاد شفیعی سروستانی

دانلود : تا جمعه ظهور.mp3

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ : 15/05/1389

مدت برنامه : 84 دقیقه

موضوع برنامه : مهدویت

کارشناسان : آقایان یوسفیان - استاد شفیعی سروستانی - راد

دانلود : تا جمعه ظهور .mp3

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ :8/5/1389

مدت برنامه : 84 دقیقه

موضوع برنامه : مهدویت

کارشناسان : آقایان یوسفیان - استاد شفیعی سروستانی - راد

دانلود : تا جمعه ظهور .mp3

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ :1/05/1389

مدت برنامه : 84 دقیقه

موضوع برنامه :  مهدویت

کارشناسان : آقایان یوسفیان - استاد شفیعی سروستانی - راد

دانلود : تا جمعه ظهور.mp3

 

 

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

 

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ : 18/4/1389

مدت برنامه : 84 دقیقه

موضوع برنامه : مهدویت

کارشناسان : استاد شفیعی سروستانی - و یوسفیان

دانلود : تا جمعه ظهور .mp3

برای دریافت متن کامل سخنرانی به ادامه مطلب بروید

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ : 20/12/1389

مدت برنامه : 85 دقیقه

موضوع  : مهدویت

کارشناسان : اساتید یوسفیان - استاد شفیعی سروستانی - راد

دانلود:

تا جمعه ظهور .mp3

 

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ : 4/4/1389

مدت برنامه :84

موضوع برنامه : 1- آیا انتظار فرج از ایمان ما کم می کند 2- ترویج فساد و بی هویتی و آثار مخرب آن

کارشناسان : آقایان یوسفیان و استاد شفیعی سروستانی

دانلود:

تا جمعه ظهور .mp3

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ 13/12/1389

مدت برنامه 84 دقیقه

موضوع برنامه : مهدویت

کارشناسان : اساتید یوسفیان - استاد شفیعی سروستانی - راد

دانلود :

تاجمعه ظهور .mp3

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ :28/3/1389

مدت برنامه :84

موضوع برنامه :  1- پاسخ به سوالات شنوندگان 2- مباحث روز مهدویت

کارشناسان : آقایان یوسفیان - استادشفیعی سروستانی

دانلود :

تا جمعه ظهور .mp3

5
بعدی
انتها
صفحه 5 از 5