رادیو
موقعیت شما: صفحه یک»رادیو

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و عطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ 13/12/1389

مدت برنامه 84 دقیقه

موضوع برنامه : مهدویت

کارشناسان : اساتید یوسفیان - استاد شفیعی سروستانی - راد

دانلود :

تاجمعه ظهور .mp3

برنامه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت

برنامه تا جمعه ظهور

تاریخ :28/3/1389

مدت برنامه :84

موضوع برنامه :  1- پاسخ به سوالات شنوندگان 2- مباحث روز مهدویت

کارشناسان : آقایان یوسفیان - استادشفیعی سروستانی

دانلود :

تا جمعه ظهور .mp3

6
بعدی
انتها
صفحه 6 از 6