سفیانی یک سال بیشتر بر سوریه و اردن حکومت نمی کند
موقعیت شما: اخبار»اخبار آخرالزمان»سفیانی یک سال بیشتر بر سوریه و اردن حکومت نمی کند

سفیانی یک سال بیشتر بر سوریه و اردن حکومت نمی کند

دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۳
امتیاز این گزینه
(6 آرا)

نعمانى  از عيسى بن اعين از امام حسین(عليه السلام) آورده است : خروج سفيانى حتمى و در ماه رجب است . از آغاز تا پايان خروجش ، پانزده ماه طول مى كشد . شش ماه مى جنگد و وقتى بر پنج گنج (= منطقه)دست يافت ، نُه ماه حكمرانى مى كند و حتى يك روز هم بر اين مدت افزوده نمى شود .هشام مى پندارد كه مناطق پنجگانه عبارتند از : دمشق ، فلسطين ، اردن ، حمص و حلب .

نعمانى از معلى بن خنيس مى گويد : خروج سفيانى در رجب حتمى است .

نعمانى  از خلاد صائغ ازامام حسین(عليه السلام) مى گويد : « سفيانى بايد بيايد و جز در رجب خروج نمى كند » . مردى مى گويد : اى ابوعبدالله ! حال و روز ما در هنگام خروج چگونه است ؟ فرمود : اگر چنين رخدادى شد ، سوى ما (به مدينه )بياييد .

كمال الدين از عبد الله بن ابو منصور بجلى آورده است : نام سفيانى را از ابوعبدالله(عليه السلام) پرسيدم ، فرمود : به اسم او چه كار دارى ؟ وقتى گنج هاى پنجگانه شام : دمشق ، حمص ، فلسطين ، اردن و قنسرين را به چنگ آورد ، منتظر فَرَج (ظهور قائم )باشيد . پرسيدم : نُه ماه حكومت مى كند ؟ فرمود : نه ، هشت ماه ، بدون يك روز بيشتر !
الغيبه طوسى از عمار دهنى آورده است ابو جعفر(عليه السلام) (امام باقر) فرمود : فكر مى كنيد مدت (حكومت) سفيانى چقدر است ؟ عرض كردم : نُه ماه ، به اندازه حاملگى زن ! فرمود : اى مردم كوفه ! چقدر شما دانائيد !

الغيبه طوسى  از محمد بن مسلم آورده است كه شنيدم ابوعبدالله(عليه السلام)فرمود : وقتى سفيانى خروج كند ، به مدت حاملگى يك زن ، بر پنج منطقه چيره مى شود ( سپس فرمود : ) استغفر الله ! به اندازه حاملگى يك شتر ! آمدنش حتمى است و بايد رخ دهد .

نويسنده اثبات الهداة بر ترديد نصّ (اصلاح سخن امام با استغفار )ايراد به حقّى گرفته است ; چرا كه ترديد و تحيّر به روشنى در روايت ديده مى شود و نبايد چنين ترديدى از معصوم ديده شود (مگر در حال تقيه يا «بدا» )چنان كه « جمل » (كه در حديث آمد) بنابر گفته لغوى ها ، فقط اسم مذكر شتر است كه سن بالا و دندان نيش داشته باشد .

نوشتن نظر