رهبری بر فراز قرون
موقعیت شما: مهدویت و آخرالزمان»معرفی کتب مهدوی»رهبری بر فراز قرون

رهبری بر فراز قرون

دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۲
امتیاز این گزینه
(1 رای)

«مهدویت، فرآیند یک عقیده اسلامی، که فقط رنگ دین داشته باشد، نیست. مهدویت فصل مهمی از خواسته‌های بشری است که انسان‌ها با داشتن ادیان و مذاهب مختلف، رو سوی آن دارند. مهدویت تبلور یک الهام فطری است که مردم از دریچة آن، علی‌رغم دیدهای مختلف و نگرش‌های متفاوت عقیدتی، روز موعود را می‌بیند، روزی که رسالت‌های آسمانی، با همة اهدافش در زمین تحقق می‌یابد و راه ناهمواری که در طول تاریخ برای انسان دشوار بود، پس از رنج بسیار هموار می‌شود.

... ویژگی‌هایی که اسلام برای این مسأله آورده است بیشترین اثر را در برآوردن انتظارات و چشمداشت‌ها داشته است. اسلام شیرین امیدواری را به وجود می‌آورد و احساسات مظلومان و رنج دیدگان تاریخ را بیشتر بر می‌انگیزد؛ زیرا اسلام اندیشة منجی غایب را به مهدی موعود و آینده را به حال تغییر داده است...».

آن چه خواندید بخش‌هایی بود که مقدمة مؤلف، آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر، کتاب «رهبری بر فراز قرون» ترجمه کتاب «بحث حول المهدی» آیت‌الله صدر می‌باشد، که به تازگی با مقدمه و تحقق آقای دکتر «عبدالجبار شراره» منتشر شده است. شهید صدر در کتاب مزبور به روش عقلی به شبهات و پرسش‌هایی که دربارة شخصیت مهدی موعود و قیام جهانی آن حضرت مطرح می‌شود، پاسخ داده‌اند و شاید بتوان گفت که از این نظر کتاب یادشده حائز اهمیت بسیار بوده و بنیانگذار شیوه‌ای نو در موضوع مهدویت و منجی‌گرایی است.

این اثر بیش از این نیز ترجمه و نشر شده است، اما به دلیل اینکه چاپ جدید این کتاب با مقدمه و تحقیق در خور و شایستة دکتر «عبدالجبار شراره» همراه است. انتشارات موعود بر آن شد که در سال 1379 برای اولین بار آن را به زینب طبع بیاراید این کتاب تا سال 1382 سه بار توسط همین انتشارات تجدید چاپ شد. حجت‌الاسلام مصطفی شفیعی با ترجمه‌ای روان و شیوا بر جذابیت این اثر افزوده است.

«رهبری بر فراز قرون» از 2 بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول مربوطه به نظرات محقق، دکتر شراره می‌باشد که حدود 50 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. و بخش دوم ترجمة کتاب «بحث حول‌المهدی» آیت‌الله صدر می‌باشد که خود از «8» گفتار تشکیل شده است. عناوین برخی از آنها عبارتند از:

گفتار اول: چگونه برای حضرت مهدی این عمر طولانی امکان‌پذیر شده است؟
گفتار دوم: اعجاز و عمر طولانی
گفتار سوم: اصرار بر رهبری این شخص خاص که نتیجه‌اش تعطیلی قوانین طبیعی است، چرا؟
گفتار چهارم: شایستگی‌های رهبر منتظر چگونه به کمال رسید؟
گفتار پنجم: ...

ویژگی های کتاب:

نویسنده :                   آیت الله شهید سید محمدباقرصدر
مترجم :                      مصطفی شفیعی
ناشر :                        موعود
برای خرید کتاب از اینجا اقدام فرمائید ( فروشگاه اینترنتی یاران www.yaranshop.ir)

نوشتن نظر