درخواست از اتحادیه اروپا برای موضع گیری در برابر آزار مسلمانان در هند
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»درخواست از اتحادیه اروپا برای موضع گیری در برابر آزار مسلمانان در هند

درخواست از اتحادیه اروپا برای موضع گیری در برابر آزار مسلمانان در هند

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۷
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

هفت سازمان بین المللی حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند تا مواضع قاطعانه ای علیه نقض حقوق بشر در هند که شامل نقض حقوق مسلمانان در این کشور نیز هست،اتخاذ کند.

هفت سازمان بین المللی حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواستند تا مواضع قاطعانه ای علیه نقض حقوق بشر در هند که شامل نقض حقوق مسلمانان در این کشور نیز هست،اتخاذ کند.

هفت سازمان بین المللی از اتحادیه اروپا خواستند تا مواضع قاطعانه ای علیه نقض حقوق بشر در هند که شامل نقض حقوق مسلمانان در این کشور نیز هست،اتخاذ کند.

این سازمان ها شامل سازمان عفو ​​بین الملل،همبستگی مسیحی در سراسر جهان (CSW)،شبکه بین المللی همبستگی دالیت (IDSN)،فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)،مدافعان خط مقدم ((FLD،دیده بان حقوق بشر (HRW) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) هستند.

این سازمان ها از اتحادیه اروپا درخواست کرده اند تا هند را برای پایان دادن فوری به نقض های حقوق بشری سیستماتیک تحت فشار قرار دهد.

این درخواست پیش از گفتگوی حقوق بشری اتحادیه اروپا و هند که قرار است 12 ژانویه 2021 (سه شنبه 23 دی) برگزار شود ،ارائه شده است.

در ژوئیه سال 2020 اتحادیه اروپا و هند مجددا به یک مشارکت استراتژیک متعهد شدند که بر اساس اصول و ارزش های مشترک دموکراسی ، آزادی ، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر بود اما این سال برعکس با سرکوب سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر در هند ، محدودیت های بیشتر در مورد اختلاف نظر و فضای مدنی ، افزایش پیگردهای قانونی مدافعان حقوق بشر و افزایش سخنان نفرت انگیز و تبعیض علیه گروه های آسیب پذیر و اقلیت ها به ویژه مسلمانان همراه بود.

با وجود این اتحادیه اروپا به طور آشکار نسبت به وخیم شدن وضعیت حقوق بشری در هند ابراز نگرانی نکرده است.

در سال گذشته اعتراضات گسترده در هند علیه قانون شهروندی ضد مسلمانان انجام شد که اغلب با استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی روبرو شد.

نوشتن نظر