آشنایی با تجويد (1)
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»آشنایی با تجويد (1)

آشنایی با تجويد (1)

سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۶
امتیاز این گزینه
(1 رای)

کلام در زبان عرب از بيست و هشت حرف تشکيل مى‌شود. و براى پيدا کردن مخرج هر يک از آن‌ها بايد آن حرف را ساکن نموده و يک همزه مفتوحه بر سر آن بگذاريم مثلاً ب و ت را مي‌گوئيم أب و أت با اين عمل مخرج ب و ت معلوم مى‌شود. اين بيست و هشت حرف از چهار موضع و هفده محل خارج مى‌گردند:
موضع اول: حَلق که داراى سه محل و شش حرف مي‌باشد.
موضع دوم: زبان کوچک که داراى دو محل و دو حرف مي‌باشد.
موضع سوم: دهان که داراى هشت محل و شانزده حرف مي‌باشد.
موضع چهارم: لب که داراى چهار محل و چهار حرف مي‌باشد.
اينک شرح آن‌ها: گفتيم حلق داراى سه محل مي‌باشد. از انتهاى حلق شروع کنيم.
اول محل ه و ء است و در وسط حلق محل ح و ع و نزديک به دهان محل خ و غ مى‌باشد. و براى آن‌که بيشتر در ذهن  بماند به اين شعر توجه فرمائيد:
حرف حلقى شش بود اى نور عين = ها و همزه حا و عين و خا و غين
موضع دوم: زبان کوچک که مخرج ق و ک مي‌باشد.
موضع سوم: دهان را گفتيم که داراى هشت محل و شانزده حرف مي‌باشد.
محل اول: (ج ش ى) اين سه حرف را شجرى گويند چون در موقع تلفظ دهان باز مى‌شود.
محل دوم: (ض) براى اداء حرف ضاد بايد تمام طول کنار زبان بطور طبيعى به کنار دندان‌هاى پهلو تماس گيرد.
محل سوم: (ل) براى اداء لام تمام سر زبان با پشت لثه بالا تماس مى‌گيرد.
محل چهارم: (ن) براى اداء نون هم تمام سر زبان با پشت دندان‌ها و لثه بالا تماس مي‌گيرد.
محل پنجم: (ر) براى اداء حرف (راء) تمام سر زبان را پشت لثه بالا بطورى که نچسبد بلکه با آن مماس قرار گيرد، قرار می‌دهیم.
محل ششم: (ز، س، ص) براى اداء اين سه حرف سر زبان را پشت دندان‌هاى ثناياى بالا تماس می‌دهیم ولى زبان را نمى‌چسبانیم.
محل هفتم: (ث، ذ، ظ) باز هم سر زبان را با پشت دندان‌هاى بالا تماس می‌دهیم ولى زبان را نمى‌چسبانیم.
محل هشتم: (ت، د، ط) كه اين سه حرف هم از پهناى سر زبان با پشت دندانهاى بالا اداء مى‌شوند.
موضع چهارم: موضع لب مي باشد و آن داراى چهار محل و چهار حرف مي‌باشد.
محل اول: (ف) که مخرج آن از تيزى دندانهاى ثناياى بالا تا شکم لب زيرين مى‌باشد.
محل دوم: (ب) مخرج آن ترى هر دو لب هنگامى که بر روى هم گذارده شوند مى‌باشد.
محل سوم: (م) و مخرج آن خشکى هر دو لب هنگامى که بر روى هم گذارده شوند مى‌باشد.
محل چهارم (و) مخرج آن از ميان دو لب است به صورتی که بهم نخورند.

نوشتن نظر