مسجد در قرآن و روایات

پنجشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۹
امتیاز این گزینه
(3 آرا)

ايمان قرص و محكم داشته باشند تا در مقابل همه چيز بايستند؛ ايمان به روز قيامت داشته باشند تا تخلف نكنند؛ اهل عبادت و نماز باشند تا پيوندشان با خداوند محكم باشد؛ و زكات بدهند تا پيوندشان با مردم محكم باشد و از هيچ چيز جز خدا نترسند...

 

مسجد در قرآن

قرآن كريم درباره مسجدالحرام و خانه كعبه مي‌فرمايد: «ان اول بيت وضع للناس..‌» از عبارت «اول بيت‌» استفاده مي‌شود كه بيوت ديگري نيز براي مردم قرار داده شده است كه اولين آن خانه‌ها، خانه كعبه است و الا تعبير به اول معنا نداشت. و معلوم است كه بيوت ديگر، همان مساجد ديگر است كه آن‌ها هم براي مردم بوده و بايد باشد.

آنچه از محتواي «للناس‌» مي‌فهميم اين است كه مسجد بايد پايگاه مردمي باشد، در شعاع بسيار وسيعي مسجدالحرام و بيت الله و در شعاع‌هاي ديگري همه مساجد.

از سوي ديگر قرآن مجيد مي‌گويد: «انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الاخر و اقام الصلوة و اتي الزكوة و لم يخش الا الله‌» براي آن‌ها كه عمران مسجد مي‌كنند، پنج شرط قائل شده است: 1- ايمان به خدا 2- ايمان به قيامت 3- اقامه نماز 4- ايتاي زكات 5- شجاعت در حد بالا (لم يخش الا الله)

آيا اين شرايط براي عبادت ساده است؟ اگر بنا باشد كه چند نفر پيرمرد و پيرزن به مسجد بروند و نماز بخوانند و بيرون بيايند، ديگر «لم يخش الا الله‌» را براي چه مي‌خواهد؟ معلوم مي‌شود كه مسجد كانوني است كه بايد شجاعان از آن پاسداري كنند.

عمران مسجد نيز فقط عمران به معناي بنا نيست. صاحب مجمع البيان در ذيل اين آيه شريفه مي‌گويد: «عمرانه بالصلوة و العبادة و البناء» يعني اول آباد ساختن به وسيله عبادت و سپس آباد ساختن از طريق بنا را مطرح مي‌كند. متوليان، حاميان، پاسداران و مديران مساجد بايد داراي شرايط پنجگانه فوق باشند.

ايمان قرص و محكم داشته باشند تا در مقابل همه چيز بايستند؛ ايمان به روز قيامت داشته باشند تا تخلف نكنند؛ اهل عبادت و نماز باشند تا پيوندشان با خداوند محكم باشد؛ و زكات بدهند تا پيوندشان با مردم محكم باشد و از هيچ چيز جز خدا نترسند.

چنين مسجدي با مسجدي كه در فرهنگ قبل از انقلاب پيدا شده بود، خيلي فاصله داشت و با مسجدي كه امروز هم در جامعه ما وجود دارد، خيلي فرق دارد.

 

مسجد در آينه روايات

1- نشستن در مسجد

اميرالمؤمنين علي عليه السلام مي‌فرمايد: «الجلسة في الجامع خير من الجلسة في الجنة فان الجنة فيها رضا نفسي و الجامع فيها رضا ربي؛ نشستن در مسجد از نشستن در بهشت بهتر است. چون در بهشت رضاي نفس من است ولي در مسجد رضاي پروردگار من.‌»

البته بيكار نشستن در مسجد بدون تعقيب، برنامه و نداشتن هيچ نقشي تاثير ندارد بلكه نشستي بالاتر از نشستن در بهشت است كه سرچشمه حركت‌ها در جامعه اسلامي باشد.

 

2- شكايت مسجد

امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد:

«ثلاثة يشكون الي الله عزوجل يوم القيامة: مسجد خراب لا يصلي فيها اهله و عالم بين جهال و مصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرا فيه؛ در روز قيامت سه چيز در نزد خداوند شكايت مي‌كنند: مسجد خرابي كه اهلش در آن نماز نمي‌خوانند و عالمي كه در بين جاهلان است و مصحف [و كتابي] كه به حالت تعليق درآمده و غبار بر آن نشسته و خوانده نمي‌شود.‌»

نكته قابل توجه اين كه عطف مسجد، عالم و قرآن بر يكديگر نشانگر وجود پيوندي در ميان آن‌ها است. عالم، مسجد و قرآن در روز قيامت از كساني كه از آن‌ها بهره گيري نكرده اند، شكايت مي‌كنند.

عالم مبدا پرورش انسان‌هاي باارزش است. قرآن مبدا همه حركت‌ها در جامعه اسلامي است. مسجد نيز كه به آن‌ها عطف شده بلكه اول قرار گرفته، بايد چنين باشد. نه اين كه فقط موقع نماز در آن باز شود و بعد از نماز تعطيل شود.

 

3- روشن كردن چراغ مسجد

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود:

«من اسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفر له مادام في ذلك المسجد ذوقه؛ كسي كه در مسجدي چراغي روشن كند، مادامي كه نور اين چراغ فضاي مسجد را روشن مي‌كند، ملائكه و حاملان عرش خدا [كه در صف اول فرشتگان قرار دارند] براي او استغفار مي‌كنند.‌»

آيا استغفار حاملان عرش الهي و فرشتگان براي نور چراغي است كه در فضاي مسجد بدرخشد و در پرتو اين نور هيچ كاري انجام نشود و يك عده بيايند و بخوابند و يا فقط يك نماز دست و پا شكسته بخوانند و بروند؟ يا براي چراغي استغفار مي‌كنند كه مي‌درخشد و در پرتو آن علوم اسلامي تدريس مي‌شود؛ ارزش‌هاي اسلامي زنده مي‌گردد؛ مجاهدان و مبارزان پرورش مي‌يابند؛ مشكلات مردم حل مي‌شود و افراد رميده از اسلام به سوي اسلام بر مي‌گردند؟

آیت الله العظمی مکارم شیرازی