خروج سفیانی از نشانه های ظهور
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»خروج سفیانی از نشانه های ظهور

خروج سفیانی از نشانه های ظهور

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۰۲
امتیاز این گزینه
(4 آرا)

 

 

یکی از نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی علیه السلام خروج سفیانی است. در احادیث بسیاری به این نشانه اشاره شده و یا حتمی بودن آن بیان شده است.

امام صادق علیه السلام: « پنج نشانه پیش از ظهور قائم علیه السلام است: صیحه، سفیانی، فرو رفتن، کشته شدن نفس زکیه و یمانی » عمر بن حنظله پرسید: « فدایت گردم! اگر از اهل بیت تو پیش از این نشانه ها کسی قیام کرد، آیا با او قیام کنم؟» امام فرمود: « نه »

منابع:
بحار الانوار 51 / 46 حدیث 4 - بحار الانوار 52 / 182 حدیث - بحار الانوار 52 / 304 حدیث 74 (کافی)

ص 203 حدیث 29     ص 204 حدیث 32     ص 204 حدیث 33 و 34
ص 209 حدیث 49     ص 206 حدیث 40     ص 215 حدیث 71
ص 271 حدیث 163     ص 250 حدیث 137 و 138     ص 249 حدیث 131 و 135
ص 302 حدیث 67     ص 119 حدیث 48     ص 192 حدیث 24
ص 248 حدیث 130     ص 235 حدیث 102     ص 253 حدیث 144
ص 242 حدیث 112     ص 301 حدیث 66     ص 233 حدیث 99
ص 141 حدیث 51     ص 234 حدیث 100     ص 289 حدیث 27
ص 294 حدیث 44     ص 233 حدیث 98

نوشتن نظر