یا مهدی

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۴۲
امتیاز این گزینه
(5 آرا)

امام محمد باقر (ع) فرمودند :

ایام ا... سه روز است ، یکی روز ظهور حضرت قائم (عج) و دیگری روز

رجعت و سومی روز قیامت است.

منبع : کتاب حکیم