تحريف مفهوم ابدال توسط راويان دستگاه خلافت
موقعیت شما: موعود»اخبار»اخبار آخرالزمان» تحريف مفهوم ابدال توسط راويان دستگاه خلافت

تحريف مفهوم ابدال توسط راويان دستگاه خلافت

سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۶
امتیاز این گزینه
(3 آرا)

« ابدال » در احاديث پيامبر و آلش(عليهم السلام) ، صفت ستوده ياران مهدى(عليه السلام) است ، كه سى نفر يا بيش ترند كه مهدى با آنها ديدار مى كند و در زمان غيبت ، با آنها همكارى دارد .

 آنها جزء 313 نفر يار خاص او هستند كه هنگام ظهور ، با امام بيعت مى كنند . از جمله آنها ابدال شام و نجيبان مصر و عصائب ( گروه هاى كوچك و زاهدان ) عراق و ديگرانند .
اين مفهوم اَبدال است كه پيامبر و عترتش در مورد آنها سخن گفته اند .

اما بنگريد « كعب الاحبار » و راويان خلافت ، چه بر سر اين احاديث آورده اند؟!

اينها گمشده خود ، براى ستايش معاويه و اهالى شام را در احاديث ابدال يافته اند و با خيال بافى ، فضائلى براى اهل شام ساخته و پرداخته اند كه آنها را ابدال خدا روى زمين معرفى مى كند ! سپس پيروانشان ، متصوفه ، اين احاديث را براى شيوخ خود ، شاخ و برگ داده ، آنها را اولياء الله اَبدال به جاى ياران امام مهدى(عليه السلام) قرار داده اند !

بنابراين ، احاديث بسيارى درباره ابدال از زبان پيامبر(صلى الله عليه وآله)، وارد منابع مسلمانان شد كه مدعى است ، تمام ابدال در شام هستند . اما بعد كوتاه آمدند ، و گفتند كه عده كمى از ديگر مناطق مسلمان نشين هم از ابدال هستند ولى باز هم بيشتر آنها از شام هستند .

در آغاز كار ، تعداد ابدال را در هر عصر ، سى نفر قرار دادند ، بعد به چهل ، شصت ، هشتاد ، سيصد و پانصد نفر افزايش دادند . همچنين مقام ابراهيم(عليه السلام) را به آنها داده و گفته اند كه ابدال با او برابند . اما بعد فروتنى كرده و گفتند كه شبيه ابراهيم است چرا كه قلب هايشان مانند قلب حضرت ابراهيم سليم است ! ابوهريره مى گويد : زمين خالى از سى نفر شبيه ابراهيمِ خليل الرحمان نمى ماند ، به بركت وجودشان ، مردم يارى شده و رزق و روزى داده مى شوند و باران مى بارد . ( الجامع الصغير 2/422 ) .

برخى از اين روايات جعلى را ، از زبان على(عليه السلام) و عبادة بن صامت(رحمه الله) گفته اند . عبادة بن صامت تا زمانى كه از دنيا رفت ، به دشمنى با عثمان و معاويه و بنى اميه معروف بود .

در تاريخ دمشق  به نقل از على(عليه السلام) آمده است : ابدال در شام اند و تعدادشان اندك است . به گفته كعب ، ابدال سى نفرند . در فضائل الشام   به نقل از على(عليه السلام) آمده است : به تمام اهل شام دشنام نده كه ابدال در ميان آنها هستند . حاكم  از على(عليه السلام)آورده است : به اهالى شام دشنام ندهيد و فقط ظالمانشان را لعن كنيد ، چون ابدال از ميان آنها هستند .

احمد  از عباده بن صامت به نقل از پيامبر آورده است : ابدال اين امت ، سى نفر مانند ابراهيم خليل الرحمانند . هر وقت يكى بميرد ، خدا يكى ديگر را به جايش جايگزين مى كند .

مجمع الزوائد 10/62 ( كه توثيق كرده ) نوادر الأصول /69 ; تهذيب ابن عساكر 1/61 و 62 ; المقاصد الحسنه /8; جامع الصغير 1/470 ( كه صحيح دانسته ) جمع الجوامع 1/661 ; كنز العمال 12/185 ; فيض القدير 3/168; كشف الخفا 1/214 ; كرامات الأولياء /32 ; مسند شاشى 3/215 ; جامع المسانيد 7/135 ; مسند جامع 8/112 ; در المنتثره /148 .

نوشتن نظر

جستجو

اوقات شرعی