ارتش سوریه یک گروه تروریستی وابسته به آمریکا را به دام انداخت