مجامع مخفى‏

مجامع مخفى‏

پنجشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۱۹
امتیاز این گزینه
(1 رای)

اسماعيل شفيعى سروستانى
پيرامون مجامع مخفى را مجموعه اى از افسانه ها، نشانه ها و نمادها فرا گرفته است كه گاه عمرشان به قرن ها مى رسد. با ماجراهايى كه به ساحرى، جادوگرى و شيطان پرستى گره خورده است.


پيوستگى نظرى و عملى جوامع مرموز كه نخبگان و محارم ساكن در اين جوامع را شامل مى شود، با توطئه و حيله باعث بوده تا جملگى شيوه هاى مذموم و شيطانى تجربه شده در ميان هزاره هاى گذشته در كارنامه حيات دراز آنها ثبت شود.
در حالى كه ساكنان شرق از غربيان تصوير جامعه اى صددرصد علمى و پيراسته از هر گونه افسانه پردازى و خرافه پرستى در ذهن دارند و حسب همين گمان و در هواى رسيدن به تمدّن غربيان از همه آموزه ها و سنّت هاى دينى و راز آلود مقدّس خود دست كشيده اند، غرب و سران غربى سنّت آلوده به آموزه ها و سنّت هاى كهن، امّا شيطانى و نامقدّسند.

دكتر جى. دامنگوئز 1، متخصّص امور مرموز و سرّى مى گويد:

در آمريكا ده هزار نفر طالع بين وجود دارد. چهل ميليون نفر براى يافتن جواب سؤالات و ابهامات خود به طالع بينان مراجعه مى كنند. كليساى شيطان پرستى در «كاليفرنيا» هشت هزار عضو دارد. در «ميامى» و «نيويورك» بيست هزار كشيش سانترو وجود دارد و در «انگلستان» نُه هزار جادوگر شناسايى شده است؟ 2

اگرچه روزگارى نام شرق، فرهنگ شرقى و ساكنان شرق يادآور افسانه ها، موجودات ماورايى آسمانى، مثل جنّ و پرى، تجربه علوم غريبه و جادويى و از همه مهم تر آموزه ها و تجربه هاى قدسى بود و نام مردان سالك طريق الى الله و توانايى هاى خارق العادّه اشان در صدر تذكره ها مى نشست و اذكار و نسخه هايشان در طرفةالعينى هر امر ناشدنى را به اذن الله ممكن مى ساخت، امروزه چنان از آن همه دور افتاده اند كه حتّى گفت وگو در اين باره را هم نوعى خرافه پرستى مى شناسند، امروزه ردّ و نشان همه منابع كهن شرقى را بايد در موزه هاى غربى جست وجو كرد.

در مقابل، مجامع مخفى براى سلطه و حفظ سلطه، به هر ترفندى متوسّل شدند، به هر علم مذموم و غريبى نزديك شدند و براى بهره گيرى از توانايى هاى ويژه شيطانى و جنودش، به هر آيين جادويى دست زدند و خود را به هر گناه كبيره اى آلوده ساختند تا شايد از اين رهگذر، توجّه جنود شيطانى را به خود جذب كنند.

پس مى توان گفت كه شرق اسلامى تنها با سلاح مدرن اتمى و بالستيكى مورد تهديد واقع نمى شود، نيروها و جنود ابليسى را كه حياتشان با حيات مذبوحانه سران مجامع مخفى گره خورده، در زمره تهديدها بايد شناخت.

«مصر» باستان، مجموعه اى بزرگ از آموزه ها، علوم و شيوه هاى جادويى و شيطانى را در خود داشت؛ چنان كه رويارويى اوّليه حضرت موسى (ع) با جادوگران حلقه زده گرد فرعون و فرعونيان بود. اين آموزه ها و شيوه هاى عملى اش را اشرار بنى اسرائيل با خود به سرزمين مقدّس آوردند و پس از اعتزال و دور شدن از آيين مقدّس موسى كليم الله (ع)، آن همه را براى رخنه در كار دين و دين داران و غلبه بر مؤمنان به اديان آسمانى به كار گرفتند.

اشرار اين ميراث شوم را در عصر پيامبر آخرالزّمان، عليه بنى اسرائيل به كار گرفتند و مخفيانه به رواج آن در ميان ياران خويش مشغول شدند. پس از آن نيز، مجامع مخفى اروپايى كه خود را وارث بنى اسرائيل و شايسته تأسيس حكومت جهانى مى شناختند، براى بسط سلطه از اين فنون و علوم بهره جستند.

بى گمان، يكى از حكمت هاى بهره گيرى امام زمان (ع) از ميراث همه انبيا (ع) و از جمله خاتم حضرت سليمان (ع) و عصاى حضرت موسى (ع) براى مقابله با اشرار مزاحم و مانع در عصر ظهور، به همين امر بر مى گردد كه، مجامع مخفى و مسلّط بر جهان، در عصر غيبت كبرا، براى كنترل رفتار مردم، سلطه اقتصادى، كنترل سياسى و نظامى و اجراى برنامه ها از همه علوم و فنون مذموم بهره مى گيرند.

آقاى ديويد بى  3 از مؤسّسه «كاتينگ اج» 4 درباره اين مجامع مى گويد: اين مجامع مشخّصات يكسانى دارند و براى آنان مشخّصاتى عمومى مى توان ذكر كرد:

1. غرور: اعضا حس مى كنند بالاتر و برتر از ديگران و گروه ممتاز هستند و به خاطر دانش درونى و نابشان از حقيقت، منتخب هستند؛ در حالى كه ساير مردم جهان غلامانى بيش نيستند؛ حقيقت پنهانى كه فكر مى كنند متعلّق به آنهاست، نبايد براى هيچ عضوى فاش شود؛

2. شخصيّت هاى دوگانه: افراد درون مجامع مخفى با هم گروه هايشان به نوعى رفتار مى كنند و هنگامى كه در ميان عوام قرار دارند، رفتار ديگرى را از خود بروز مى دهند. كلّاً جوامع خدا را نمى پرستند، چون خود را عالى ترين تركيبات حيات و برتر از انسان عادّى مى انگارند؛

3. آموزش: اعضاى انجمن ها، آموزش به اعضاى تازه را ارزشمند قلمداد مى كنند؛ امّا تنها در صورتى كه اطّلاعات اندك اندك داده شود تا اينكه عضو تازه حائز شرايط لازم سازمان شود. در گذشته آموزش شفاهى مقدّس بود، چون تنها از طريق بيان شفاهى مى شد رازها را در ميان اعضا گذارد و نوشتن آنها موجب ترويجشان مى شد؛

4. ذات خوب: برخلاف كتاب مقدّس كه مى گويد، انسان ذاتاً بد سرشت است، (گناه خوردن ميوه در بهشت عدن) مجامع مخفى ادّعا مى كنند كه انسان ذات خوبى دارد و بايد رازها [راز سلطه جويى، مقصد غايى و شيوه ها] از طريق عضويّت به او گفته شود، البتّه مشروط به اينكه شرايط لازم را براى اينكه عضو انجمن باشد، كسب كند؛

5. آمدن منجى: در تعاليم اغلب مذاهب گفته شده منجى مى آيد كه كلّ جهان را در دست گيرد. مسيحيان او را با نام مسيح مى شناسند؛ در حالى كه شيطان پرستان و اعضاى مجامع او را ضدّ مسيح مى دانند و اينكه سرانجام بعد از نبردى سخت، يكى از آن دو به قدرت مى رسد.

اين مجامع، باشگاهى براى نوجوانان نيستند؛ بلكه سازمان هاى جدّى و ترسناكى هستند كه قصدشان ريشه كنى تمام حكومت ها و محو ريشه هاى مذاهب است. 5 وودرا ويلسون گفته است:

قدرتى چنان سازمان يافته، دقيق، كامل و فراگير حاكم است كه هنگام گفت وگو عليه آنها بهتر است، ساكت بود.

ارائه فهرست كاملى از اين مجامع سخت است، همچنين ارائه اطّلاعاتى كامل درباره اعضا و عملكردشان؛ با اين حال به مدد برخى پژوهشگران سخت كوش، امروزه فهرستى از مهم ترين و با نفوذترين آنها را مى توان ارائه كرد. قبل از معرفى مشروح برخى از اين مجامع، فهرستى از مهم ترين و با نفوذترين آنها را ارائه مى كنيم:

1. بنيادها؛

2. شوراى روابط خارجى Council on Foreign Relations CFR ؛

3. بيلدربرگرهاBilderbergers ؛

4. كميسيون سه جانبه(Trilateral Commission) TLC ؛

5. ايلوميناتى ILLuminati ؛

6. جمجمه و استخوان Skull and Bones ؛

7. فراماسونرى؛

8. فدرال رزروFederal Reserve ؛

9. بوهمين Bohemian ؛

10. نجباى سياه The Black Nobility ؛

11. واتيكان؛

12. ويكاWicca ؛

13. ميزگردThe Round table

دكتر وينسنتت هيز، پس از برشمردن ساير مجامع مخفى كه از شهرت كمترى برخوردارند، مى نويسد:

اينك جنگ جهانى سوم در حال انجام است. اين جنگ با جنگ افزارهاى اطّلاعاتى و با استفاده از انواع تكنيك هاى كنترل ذهن، پروپاگاندا، اطّلاعات غلط، ارعاب و ... انجام مى شود تا نظم كهن را پيش از «نظم جديد» نابود كند. وظيفه ماست كه از تك تك مجامع مخفى آگاهى يابيم.

فهرست انتهايى او عبارتند از:

انجمن رم(The club of Rome) ، كميته 300 300(Commitee of) كه امور پولى، بيمه تجارت موادّ مخدّر، سياست، صنعت، مذهب و غيره را كنترل مى كند، فلاسفه آتش.

( Fire Philosophelset )

، گروه هشت(Group Of Eitht Of Eight) ، برنامه رودس اسكالر شيپ(Rhodes Scholar) ، لژ سياه(Black Lodge) ، مؤسّسه آسپن(Institute Aspen) ، شواليه هاى مالتا(Knights of Malta) ، محفل تازه عضوها(Circle of Initiates) ، نه مرد ناشناس(Nine Unknown Men) ، لوسيس تراست(Lucis Trust) ، مؤسّسه تاويستاك(Tavistock Insitute) ، بريتيش كويتر كروناتى(British Quator Coronati) ، گروه ماما(Mumma Group) ، شاهزادگان ناسى(Princes Nasi) ، گروه ميلنر(Milner Group) ، انجمن اقتصاد جهان(World Economic Forum) ، اپوس دى(Opus Dei) ، انجمن هرمسى طلوع طلايى(Hermetic Order of the Golden Dawn) ، رز و صليبيان(Rosicruciams) ، شواليه هاى گارتر(the Garter kights of) ، خانقاه صهيون(Priory of Zion) كه اعتقاد دارند از شجره عيسى (ع) هستند، پرنس چارلز و نجباى سياه اروپا، انجمن ثول(Thule Society) ، انجمن تئوسوفى(Theosophical Society) ، اتّحاديه جادوگران براى آگاهى عمومى(The Witches League for Public Awareness) ، محافظان(Guardians) ، انجمن برادرى كليد(Fraternity Key) ، انجمن برادرى مار(Brotherhood of the Snake) و چندين انجمن مخفى ديگر كه جهت اختصار از ذكر نام آنها صرف نظر شد.

December 82, 5002

NewsWithViews. com

نبايد از نظر دور داشت كه اين مجامع، به رغم تكثّر و تنوّع مجامع مخفى منتشر در «اروپا» و «آمريكا»، جملگى آنها در نظر و عمل به سرفصل هايى ثابت مى رسند. اين سرفصل ها نوعى اتّحاد و اتّفاق عملى و نظرى را ميان اعضاى مجامع مخفى باعث بوده است. اين اتّفاق شيطانى، مجامع مخفى را به هيئت آشكارترين دشمنان خدا، اديان الهى و انسان معرفى مى نمايد.

شناسايى ماهيت اين مجامع كه خود مصداق تمام عيار استكبارورزى در عرصه زمينند، مؤمنان را در مصون ماندن از حيله ها و توطئه هاى آنان و پيراستن جامعه خود از نفوذ اشرار يارى مى دهد.

عموم لطمات و ضربات وارد شده بر جهان اسلام و مؤمنان آل محمّد (ص) ناشى از عدم شناسايى دشمنان آل محمّد (ص) است. همان كه مؤمنان وظيفه داشتند با شناسايى كامل در عمل و نظر از آنان تبرّى حاصل كنند و با اين تبرّى به نوعى تقرّب الى الله دسترسى پيدا كنند. به همان سان كه معرفت دين خدا و اسوه ها از ميان انبيا و اوصياى الهى و توسّل و تمسّك به ساحت مقدّس آنها، موجب تقرّب به خداوند و مصون ماندن از شرّ اشرار مى شود.

دكتر جان كولمن، پژوهشگر و محقّق درباره مجامع مخفى و نويسنده كتاب «كميته 300»، جمله اهداف گروه هاى مخفى را در عناوين زير خلاصه مى كند:

1. ايجاد يك حكومت جهانى (جهان تك حكومتى با نظام دينى و پولى يكسان)؛

2. تخريب نهايى هويّت و عرق ملّى همه كشورها؛

3. تخريب دين و به ويژه مسيحيّت به استثناى كليسايى كه خود ساخته اند؛

4. تسلّط بر آحاد مردم جهان از راه به كارگيرى وسايل كنترل ذهن (به قول برژينسكى فن سالارى الكترونيك)؛

5. قانونى كردن موادّ مخدّر و تصاوير و فيلم هاى جنسى؛

6. پايان بخشيدن به روند صنعتى شدن و توليد مولّدهاى برق هسته اى كه امكان رشد برابر صفر دوران فراصنعتى فراهم آيد؛

7. تخليه شهرهاى بزرگ بر اساس برنامه (آزمايشى)، كه رژيم پل پت در «كامبوج» به مرحله اجرا درآورد. گفتنى است كه برنامه هاى انجام شده پل پت، همگى در ايالات متّحده و به وسيله يكى از مؤسّسات تحقيقاتى «باشگاه رم» تهيه و تنظيم گرديد؛

8. سانسور و نابود كردن تمام برنامه هاى آفرينش هاى علمى، به جز آنها كه در راستاى منافع كميته 300 قرار دارند؛

9. كشتار و نابودى حدود سه ميليارد انسان كه اصطلاحاً مصرف كنندگان بى مصرف ناميده مى شوند، از طريق ايجاد جنگ هاى محدود موضعى در كشورهاى پيشرفته و ايجاد گرسنگى و بيمارى در كشورهاى جهان سوم؛

10. تضعيف بافت اخلاقى ملّت ها از طريق افزايش بيكارى، رواج موادّ مخدّر، موسيقى راك. تبديل كارگران و جوانان به طبقه بدون اخلاق، نااميد و مبتلا به الكل و موادّ مخدّر و عصيان كننده عليه سنّت هاى موجود؛

11. به راه انداختن بحران هاى پى درپى و راهبرى آنها تا مردم همه نقاط جهان از به دست گرفتن سرنوشت خود بازداشته شوند و در سرخوردگى و بى تفاوتى به بى اعتنايى اخلاقى كشيده شوند؛

12. به وجود آوردن و معرفى فرقه هاى تازه و فعّال نمودن فرقه هايى كه در حال حاضر موجود هستند؛ از آن جمله مى توان از گروه هاى طرفدار (موزيك) راك و دزدان مسلّح و گروه هاى ناهنجار، مانند «رولينگ استونز» به رهبرى مايك جكر(Mick Jageer) ؛

13. اهتمام در گسترش فرقه هاى دينى، مانند سيك ها و آدم كش هايى نظير جيم جونزJim Jones و پسر سام(Son of sam) ؛

14. صدور انديشه آزادى دينى به اطراف جهان براى بى اعتبار كردن اديان موجود، به ويژه دين مسيحيّت؛

15. كشاندن نظام هاى اقتصادى جهان به سوى فروپاشى كامل و سوق دادن كشورها به جانب بحران هاى سياسى؛

16. تسلّط بر تمامى سياست هاى خارجى و داخلى ايالات متّحده آمريكا؛

17. نفوذ و سلطه بر دولت ها و تخريب اعتبار حاكميّت آنان در درون و بى اعتبار ساختن هر چه بيشتر مللى كه آنها سمت نمايندگى شان را عهده دار مى باشند؛

18. سازمان دهى يك ماشين ترور بين المللى و سازش با تروريست ها؛

19. كوشش براى تسلّط بر نظام آموزش و پرورش آمريكا با هدف تحريف كامل آن؛

20. تلاش براى كاهش نفوذ مؤسّسات محلّى و حمايت از مؤسّسات بين المللى، مانند سازمان ملل، صندوق بين المللى پول، دادگاه لاهه و ... براى سلطه سازمان ملل جانشين آنها.

كولمن اضافه مى كند، بيشتر اين هدف ها را كه نخستين بار در سال 1969 م. طبقه بندى نمودم يا به موفّقيت رسيده يا در حال رسيدن به پيروزى هستند. 6

پى نوشت ها:

______________________________
(1).Dr .J .Dominguez .
(2). بررسى مجامع مخفى،By Gianni Devincent ، ترجمه باران خردمندHayes ,ph .D .
(3).David Bay .
(4).Gutting Edge .
(5).
Gianni Devincent Hayes, ph. D, News With views, com Dec 82, 5002.
(6). كميته 300، صص 26- 29 (تلخيص شده توسط نگارنده).[1]


[1] ---، موعود، 205جلد، [بى نا] - [بى جا] - [بى جا]، چاپ: 1.

نوشتن نظر

طرح روز

جستجو

جدیدترین نظرات

اوقات شرعی