گزارشی از وضع مبلّغان شیعه در مالزی

گزارشی از وضع مبلّغان شیعه در مالزی

سه شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۳:۳۴
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

تشیّع در مالزی از جمله فرقه‌های اسلامی است که در این کشور جزو گروه‌های منحرف به حساب آمده و از جانب مقامات مذهبی تحت مراقبت شدید هستند. قانون اسلامی سال 1989م. و فتوای یکی از روحانیان برجستة مالزی در سال 1996م.، باعث ممنوع‌شدن فعّالیت تبلیغی شیعیان در این کشور شده است.

 

سازمان اسلامی استان «کده» در «مالزی»، عملکرد چند مبلّغ شیعه برای ترویج تشیّع در این استان را به شدّت محکوم کرد. به گفتة داتوک داهیا، رئیس این سازمان، این افراد به صورت آشکارا و تحت نام سازمان گسترش اسلامی مالزی فعالیّت می‌کنند. وی مدّعی شد سازمان اسلامی استان کده دربارة این افراد اطّلاعات زیادی جمع‌آوری کرده و قرار است از این طریق حکم سختی علیه مبلّغان شیعه اعمال کند تا از گسترش تعالیم تشیّع جلوگیری شود. داهیا گفت:
سازمان اسلامی استان کده دربارة توبیخ این افراد که در صدد گمراه‌کردن مسلمانان کده و ترویج تشیّع هستند بسیار قاطع است.
وی در ادامه مدارک به دست آمده را برای پیگیرد قانونی فعّالان شیعه ناکافی خواند و افزود: اگرچه اطّلاعات زیادی در خصوص این مبلّغان شیعه در دست داریم؛ ولی هنوز برای اقدام علیه این افراد به مدارک بیشتری نیاز است. داهیا که در مراسم انتصاب 150 نفر از مأموران اجرایی سازمان اسلامی کده صحبت می‌کرد، گفت: در حال حاضر، برای فرونشاندن تعالیم تشیّع در این استان، سازمان اسلامی کده با پلیس همکاری نزدیکی را آغاز کرده است.
طبق برآوردها 40 هزار شیعه در مالزی وجود دارد، تشیّع در مالزی از جمله فرقه‌های اسلامی است که در این کشور جزو گروه‌های منحرف به حساب آمده و از جانب مقامات مذهبی تحت مراقبت شدید هستند. قانون اسلامی سال 1989م. و فتوای یکی از روحانیان برجستة مالزی در سال 1996م.، باعث ممنوع‌شدن فعّالیت تبلیغی شیعیان در این کشور شده است.
سازمان اسلامی استان «کده» در «مالزی»، عملکرد چند مبلّغ شیعه برای ترویج تشیّع در این استان را به شدّت محکوم کرد. به گفتة داتوک داهیا، رئیس این سازمان، این افراد به صورت آشکارا و تحت نام سازمان گسترش اسلامی مالزی فعالیّت می‌کنند. وی مدّعی شد سازمان اسلامی استان کده دربارة این افراد اطّلاعات زیادی جمع‌آوری کرده و قرار است از این طریق حکم سختی علیه مبلّغان شیعه اعمال کند تا از گسترش تعالیم تشیّع جلوگیری شود. داهیا گفت:
سازمان اسلامی استان کده دربارة توبیخ این افراد که در صدد گمراه‌کردن مسلمانان کده و ترویج تشیّع هستند بسیار قاطع است.
وی در ادامه مدارک به دست آمده را برای پیگیرد قانونی فعّالان شیعه ناکافی خواند و افزود: اگرچه اطّلاعات زیادی در خصوص این مبلّغان شیعه در دست داریم؛ ولی هنوز برای اقدام علیه این افراد به مدارک بیشتری نیاز است. داهیا که در مراسم انتصاب 150 نفر از مأموران اجرایی سازمان اسلامی کده صحبت می‌کرد، گفت: در حال حاضر، برای فرونشاندن تعالیم تشیّع در این استان، سازمان اسلامی کده با پلیس همکاری نزدیکی را آغاز کرده است.
طبق برآوردها 40 هزار شیعه در مالزی وجود دارد، تشیّع در مالزی از جمله فرقه‌های اسلامی است که در این کشور جزو گروه‌های منحرف به حساب آمده و از جانب مقامات مذهبی تحت مراقبت شدید هستند. قانون اسلامی سال 1989م. و فتوای یکی از روحانیان برجستة مالزی در سال 1996م.، باعث ممنوع‌شدن فعّالیت تبلیغی شیعیان در این کشور شده است.

1 نظر

  • لینک نظر زینب سه شنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۱ نوشته شده توسط زینب

    اللهم عجل لولیک الفرج

نوشتن نظر

طرح روز

جستجو

جدیدترین نظرات

اوقات شرعی