موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»صفحه مطالعات فرهنگی»موعود :: مطالعات فرهنگی
آگهی
جمعه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۹

سفر اکتشافی در جستجوی سد یأجوج و مأجوج

منبع گزارش نویسی های جغرافی دانان مسلمان در قرون نخستین اسلامی، افزون بر کتابهایی که از سایر ملل به دستشان رسیده بود، می توانست سفرهای خود آنان، منقولات بازرگانان یا فرستادگان سیاسی و نیز سفرنامه های افرادی باشد که به طور حرفه ای به امر سفرنامه نویسی اشتغال داشتند.

مجموعه مربوطه تاریخ ادیان
شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۵۴

مستند یأجوج و مأجوج قسمت سیزدهم

مستند جذاب و دیدنی یأجوج و مأجوج

دانلود : قسمت سیزدهم

مجموعه مربوطه مستند یاجوج و ماجوج
يكشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۵۶

مستند یاجوج و ماجوج قسمت دهم

مستند جذاب و دیدنی یأجوج و مأجوج

دانلود: قسمت دهم

مجموعه مربوطه مستند یاجوج و ماجوج
دوشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۲۶

مستند یأجوج ومأجوج قسمت نهم

مستند جذاب و دیدنی یأجوج ومأجوج

دانلود : قسمت نهم

مجموعه مربوطه مستند یاجوج و ماجوج
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۰۷

یأجوج و مأجوج قسمت پنجم

مستند جذاب ودیدنی یاجوج و ماجوج

دانلود : قسمت پنجم

مجموعه مربوطه مستند یاجوج و ماجوج
دوشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۴۲

یأجوج و مأجوج قسمت سوم

مستند جذاب و دیدنی یأجوج و ماجوج

دانلود : قسمت سوم


مجموعه مربوطه مستند یاجوج و ماجوج
جمعه ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۳۶

یأجوج ومأجوج

در دو سوره قرآن کریم یعنی سوره های (کهف و انبیاء) از یأجوج و مأجوج سخنانی آورده شده است که از مراجعه به تفسیر این آیات روشن می شود یأجوج و ماجوج اقوامی مفسد و خونخوار از انسانها بوده اند که همواره برای ساکنان اطراف محل سکونت خویش مزاحمت و نا امنی ایجاد می کرده اند ،

 

مجموعه مربوطه مستند یاجوج و ماجوج

اخبار مطالعات فرهنگی