موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»صفحه مطالعات فرهنگی»موعود :: مطالعات فرهنگی
آگهی

اگر منطق این شیطان را تا این لحظه دنبال كرده باشید، در می‌یابید كه غرب و حكام سعودی در ورطه خطرناكی گرفتار شده‌اند. همه عوامل تشكیل دهنده ناآرامی‌ها در مكانی درست به وجود آمدند: مرزهای باز، در دسترس بودن سلاح، نبود سیاست، حاكم نبودن قانون، فساد پلیس، دست كم گرفتن طبقه حاكم، كم شدن سهم افراد جامعه از درآمدها، خشم همسایگان، افزایش جوانان افراطی در داخل.

مجموعه مربوطه وهابیت

اخبار مطالعات فرهنگی