موعود :: مطالعات فرهنگی
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»ویژه نامه

دیر زمانی است که جامعه غرب دین‌زدایی شده است و در تار و پود جامعه سکولار، از دین فقط چند کتاب، کلیساهای زیبا و پدرهای روحانی پاره‌وقت باقی‌مانده است. در دوره قرون وسطا که کلیساها حاکم بر تمدّن غرب بودند و دین را در نزد مردم تا جایی رساندند که مردم فقط به فکر فرار از سرزمین‌هایشان یا زنده ماندن و سالم ماندن بودند.

برسی مستند تلوزیونی fed up
میزان راحت‌طلبی تمدّن‌ها با میزان پیشرفت تکنولوژیک آن تمدّن در طول تاریخ، همواره رابطه مستقیم داشته است. به این صورت که هر جامعه از لحظه‌ای که تلاش را برای شکوفایی‌اش شروع می‌کند، به دلیل کمبود امکانات و پیشرفت‌های تکنولوژیک در آن تمدّن، مردمش بی‌محابا به دنبال فراهم کردن پیشرفت‌های فراوان هستند که این مسئله سبب تلاش و کوشش فراوان آن جامعه می‌شود.

3
صفحه 3 از 10