به بهانه ی تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»مقالات مطالعات فرهنگی»سیاست»به بهانه ی تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس

به بهانه ی تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۵
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

چند روز پیش پدیده ی جدیدی به نام "فراکسیون مناطق ترک نشین " در مجلس شورای اسلامی سر بر آورد، پدیده ای که واکنش های متعددی را در محافل سیاسی فرهنگی کشور در پی داشت. این اقدام و سر بر آوردن این پدیده در مجلس شورای اسلامی، جای تامل بسیاری دارد. از آنجایی که ایران اسلامی جایگاه اقوام مختلفی که در جای جای این سرزمین می زیسته ومی زیند، مفهوم "ملت "   به معنی اساسی ترین مولفه ی دولت- کشور ایران اسلامی برآمده از امتزاج این اقوام است که با شالوده ای اسلامی- شیعی در هم آمیخته و گسست ناپذیر می نماید.

 


ملت مسلمان این سرزمین و در تحقق انقلاب اسلامی و بر پایی نظام اسلامی نقش به سزایی داشته ودارد و همچنین در قوام و دوام این نظام، مقابله با ائتلاف شیطانی قدرت های بزرگ به سردمداری شیطان بزرگ (آمریکا)،  نقش بازر و تعیین کننده ای داشته و دارد، طبیعی است که این ائتلاف در صدد متلاشی کردن این مولفه ی در هم آمیخته و تجزیه آن به عناصر قومی  متجزی، در راستای هدفی بزرگترباشد! وچنین اقداماتی میتواند خطر آفرین و عامل تهدیدی برای نظام باشد.
باتوجه به این مهم، خاطر نشان ساختن نکاتی چند در این رابطه به نمایندگان محترم ملت خصوصا نمایندگان آذری زبان مجلس شورای اسلامی ، که برای حفظ و دوام و قوام این نظام قسم یاد نموده و هرگونه قانون گذاری توسط آنان باید متضمن حفظ امنیت و آرامش در کشور و نظام باشد، لازم به نظر می رسد:
1.  تاسیس فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس شورای سلامی، این حق را برای دیگر اقوام ایرانی ایجاد می کند، که آن ها نیز در صدد تاسیس فرکسیونی مشابه بر آمده و بدین ترتیب مجلس قانون گذاری ملی به صورت مجلس اقوام درآمده هر قومی در صدد تامین منافع قومی خود بر آمده و مسائل اصلی نظام همچون امنیت آرامش علیرغم و قانون گذاری های کلان کشوری، تحت الشعاع آن قرار گیرد.
2.  این امر می تواند به" پر رنگ شدن خطوط گسل قومی " در کشور بیانجامد که  عواقب بسیار خطر ناک وجبران ناپذیری بر آن مترتب خواهد بود؛ آن هم در شرایطی که کشور ونظام در مصاف و رویا رویی با ائتلاف شیطانی قدرت هایی قرار دارد که به هر صورت ممکن در صدد بر اندازی نظام به عنوان بزرگترین مانع تحقق " پروژه خاورمیانه بزرگ و یا جدید" می باشد.
3.  " طرح خاورمیانه جدید "، که به بهانه توسعه دموکراسی آمریکایی، توسط بزرگترین کانون فراماسونری جهان، و به عنوان مهم ترین بخش از پازل " راهبرد نظام نوین جهانی " دولت شیطان (آمریکا) در دست پیگیری است، در اصل پروژه " مدیریت ودر اختیار گیری بی چون چرای منابع عظم انژی منطقه " در وحله ی اول و گسترش استیلای منطقه ای خود، به مثابه مهمترین رکن محقق ساختن راهبرد نظام نوین جهانی و توسعه ی استیلای چهانی خود در مرحله بعدی است.
4.  در این راستا، " تغییر ژئو پلیتیک منطقه ی غرب آسیا "، به عنوان رکن مهم دیگر مطرح در این پروژه امری ضروری است؛ این تغییر، در اصل پروژه ی تقسیم کشور های بزرگ منطقه به چند کشور کوچک و تشکیل کشور های موزائیکی با زنگ و لعاب قومی در منطقه غرب آسیا و مدیریت راهبردی آن ها است! " بهار عربی " نیز در اصل پرده ی دیگری از این پروژه  حساس بود که علیرغم تلاش های بسیار و بکار گیری مهره های منطقه ای توسط دولت شیطان موفقیت چندانی به دست نیاورد

5.  به زعم دولت شیطان و کانون فراماسونری جهانی، علت تمامی این ناکامی ها، ایران و نظام اسلامی حاکم بر آن ارزیابی شده و تحقق آن منوط به سرنگونی و براندازی آن تعیین گردیده است. این موضوع نیز امر پوشیده ای نبوده و بار ها توسط مقامات دولت شیطان مطرح شده است. تلاش برای مدیریت قدرت هسته ما، کاستن از قدرت دفاعی همگی در راستای درهم شکستن قدرت ایران، و شکست الگوی مقاومت و مقابله با استکبار جهانی از جمله این اهداف است
6.  ایران، کشوری است که در عین داشتن اقوام مختلف، که از دیر باز در این کشور ساکن بوده و وجود آنها با خمیر مایه اسلامی- شیعی، مفهوم " ملت " را در ایران  را شکل داده است؛ تجزیه هویت ملی، متجرا ساختن اقوام و در مقابل یک دیگر قرار دادن آنها از یک سو، وتلاش برای تجزیه ی ایران به دولت های قومی از دیگرسو، از جمله اقدامات راه بردی دولت شیطان در دوران پس از انقلاب و تشکیل نظام اسلامی بوده است که همچنان د ردست پیگیری است. به همین دلیل نیز ما از ابتدای انقلاب با توطئه های رنگارگ انگیزش اقوام و در مقابل انقلاب قرار دادن آن ها مواجه بوده ایم! که از جمله آن ها میتوان به طرح و فعال کردن پروژه پان آذریسم (با سردمداری عوامل وابسته و خود فروخته به جمهوری آذربایجان) با هدف تشکیل دولت آذربایجان بزرگ! با پایتختی تبریز! در شمال کشور اشاره نمود. گسترش ادبیات شوینیسم آذری در این مناطق توسط هواداران پان آذریسم، تلاش سیاسی و فرهنگی مختلفی که با هدف رو یا روی قرار دادن آذریها و تقویت گسل قومی که گاه با عنوان پان ترکیسم و گاه تحت نام پان آذریسم صورت می گرفت، و قرار دادن آذری ها در مقابل انقلاب، از جمله اقدامات هدایت شده این کا رگزارن صهیونیست- ماسون دولت شیطان بوده که با استفاده از شعار های به ظاهرشور انگیزی همچون وحدت دو آدر بایجان که درزیر پرچم برافراشته شده ی پان آذریسم در مقابل انقلاب اسلامی صورت می گرفت!  البته این اقدام در رابطه با دیگر اقلیت های قومی همچون کردها، عرب ها، بلوچ ها و... نیز به اجرا در آمد که با و اکنش توفنده و کوبنده " ملت مسلمان ایران " به خاموشی گرایید.
7.  و اما اکنون، با تاسیس فراکسیون مناطق" اقلیت های ترک " (که خود جای بحث بسیارجدی دارد) د رمجلس شورای اسلامی، این نگرانی مجدد مطرح گردیده است. و تاسیس این فراکسیون با توجه به روندی اسلام ستیزی، ایران ستیزی، و شیعه سیتیزی ای که در منطقه در جریان است مشکوک به نظر می رسد! طرح تشکیل فراسیون های قومی آن هم در مجلس شورای اسلامی ! عالی ترین مرکز قانون گذاری فراقومی نظام، آن هم بدون توجیه و توضیحی روشن صرفا به بهانه ی ابهام آمیز" استفاده از ظرفیت های مجلس برای رفع مشکلات و مسائل مناطق ترک نشین"، چندان موجه و منطقی به نظر نمی رسد.
8.  رنگ قومی گرفتن فعالیت گروهی از نمایندگان، قطعا منجر به طرح خواسته های مشابه از طرف دیگر اقوام  خواهد شد؛ و این نیز، میتواند در فرایند طرح تجزیه ایران مورد استفاه دولت شیطان در روند محقق ساختن پروژه ی خاورمیانه بزرگ قرار گیرد! آیا گذاری این چنین سهل و آسان از کنار این اقدام، خود جای تامل جدی نخواهد داشت؟! چراکه این حرکت در کمترین وجه خود میتواند مشکلات امنیتی و اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد!
9.  باید خاطر نشان شویم که، " ملت ایران اسلامی " به هوش است، هیج اقدامی از چشم تیزبین افکار عمومی پنهان  نمی ماند و قطعا هرگونه کنش مشکوک و نا صحیح و خلاف هستی و موجودیت نظام، میتواند با واکنش آنان مواجه شود. بایسته است که بدانیم، ایران سرزمین برای " امر عظیمی " در حال محیا شدن است و به دلیل همین نقش و جایگاه است که، علی الدوام از سوی کانون های شیطانی قدرت و اتحاد صلیبی- صهیونی مودر رصدو حمله قراردارد. آنها مترصد استفاده از کوچکترین فرصت برای وارد آودرن ضربات سهمگین و براندازانه  برپیکره نظام اسلامی هستند.
10.  و اما سخنی هم با قاضی پور، نماینده محترم ارومیه در مجلس شورای اسلامی :      جناب قاضی زاده! جایگاه شما به عنوان نماینده ی مجلس شورای اسلامی بسیار محترم است، اما این دلیلی بر آن نیست که با نماینده افکار عمومی، آنهم در مجلس قانون گذاری این چنین فراقانونی و خشونت آمیز برخودر کنید! اندکی تامل باید، شما نماینده این ملت اید، روزنامه نگار نیز نماینده افکار عمومی است، که او نیز بعبیری نمانده ی همی ملت است؛ فلذا نماینده بودن حضرت عالی به هیچ وچه این حق را برای شما ایجاد نمی کند که یکی از  نمانیده گان افکار عمومی حتی شخصی عادی را در صحن مجلس مورد ضرب شتم قرار دهید که، از قانون گذار، نقض قانون خود جرم است! به هوش باشیم که این فرصت ها به پایان می رسد جایگاه ها دیری نمی پاید پایه گذار سنت های سیئه ای نباشیم که فرداروزی گریبان خودمان را بگیرد.

والسلام علی من التبع الهدی

نصیر صاحب خلق
18/8/95

5 نظر

 • لینک نظر بهزاد شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵ نوشته شده توسط بهزاد

  برادر عزیزم آقای عسگری فقط وفقط آذریهای ایران وآذربایجان شیعه هستند بقیه ترکان که در کشورهای ترکیه ترکمنستان و ترکستان چین و مغولستان وآنهایی که در قبرس زندگی میکنند همگی سنی مذهب هستند تعداد شیعیان دنیا آنقدر نیست که شما فکر میکنید که آنهم در ایران وآذربایجان افراد خودفروخته وسطحی نگر ومتعصبی چون آقای پزشکیان والهام علیف صهیونیست سالهاست که خزنده وآرام به جان اعتقادات آنان افتاده اند تا اصل را رها کنند وفرع را بچسبندواندیشه های بلند وآسمانی آنان را درقالب پان وقوم گرایی محصور کنند حالا سر این ماجرا به کجا وصله همه میدونیم

 • لینک نظر مرتضی جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۷ نوشته شده توسط مرتضی

  دوستان سلام. راجع به نظرات نویسنده این مقاله بگم که آقای عسگری خوب نظر دادند.من یه مواردی هم اضافه می کنم. ملت آذربایجان جزوی از ملت بزرگ ایرانه. ایرانی با تنوع فرهنگی و زبانی بسیار زیبا. آره گفتم. زیبا. هم وطنان بیایید حامی این زیبایی باشیم و حافظ آن. یک فرهنگ یک زبان یک گویش دنیایی از تمدن و هویت یک ملت است. تاریخ موجودیت اوست. افتخار اوست و سربلندی آینده پرتلاش اوست. فقط نکته اینجاست که مواظب باشیم تمامیت خواه نباشیم و اسیر توهمات ترس از نقشه خاورمیانه بزرگ نشویم. ملت آذربایجان و نمایندگان بحق ایشان هوشیارترین افراد نسبت به وضعیت سیاسی منطقه هستند. آقای نویسنده مقاله خواهش می کنم بیشتر تاریخ آذربایجان و مفاخر آن را مطالعه کنید. فکر کنم از نوشتن این مقاله پشیمان خواهید شد. در ضمن از دوستان خواهش می کنم اخلاق نوشتاری خود را رعایت کنند. قابل توجه مدیر سایت و آقای آوا.

 • لینک نظر محمد عسگری پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۴ نوشته شده توسط محمد عسگری

  دوره ی پان ها چه پان ترک چه پان فارس و چه پان کرد و پان عرب و سایر پان ها گذشته است . کسی بخواهد بنام قومیت در قدرت و منصب قرار بگیرد خودش را ضایع می کند . حتی بحث از پان ایرانی هم گذشته وقتش تمام شده الان امت اسلامی و تمدن اسلامی مطرح است . باید به این سمت برویم . انقلاب اسلامی هم ذاتا با اقوام و زبان آنان مشکلی ندارد . چون آموزه ی اسلام توجه به کرامت انسان است نه قومیت و زبان او . لذا نباید مسئولینی به بهانه های واهی ایجاد حساسیت بکنند و اقوام را تحریک بکنند . اگر روحانی و مبلغ ما به زبان قوم آشناتر باشد بلاغ بهتر صورت می گیرد اما چرا در حوزه علمیه ما بسته ذهنی و حساسیت وجود دارد به زبان اقوام نمی دانم . دانشگاه هم همینطور آموزش و پرورش هم همینطور . خاطرم هست موسسه کیهان سالها قبل مجله ای به زبان ترکی آذربایجانی با الفبای اسلامی منتشر می کرد که افکار انقلابی حضرت امام رحمة الله علیه را منتشر میکرد و ضمیمه ای برای کودکان داشت به نام کپنه ک (پروانه) اما حدود سی و چهار شماره بیشتر منتشر نشد و جلویش گرفته شد . نماینده فعلی ولی فقیه در جمهوری آذربایجان حاج آقای اجاق نژاد در شهر قم خیابان امام ، مرکزی برای ترجمه و نشر معارف انقلابی و اسلامی به زبان ترکی آذربایجانی ایجاد کرده بودند که مسئولین بسته ذهن آمدند و پلمپ کردند . معلوم است که وقتی این ابزار از دست انقلابیون و حزب اللهی ها گرفته شود دشمن نابکار از این خلأ سوء استفاده کرده به نام و به بهانه زبان جریان سازی بکند . روحانی که تمام جمله خود را فارسی بگوید و تنها فعل آخرش را ترکی بکند کی می تواند بلاغ داشته باشد . استدعای بنده اینست که دلسوزان و تحلیلگران واقع بینانه تر تحلیل کنند و این به ظاهر تهدید را تبدیل به فرصتی برای صدور انقلاب و ترویج مکتب اهلبیت سلام الله علیهم بنمایند .

 • لینک نظر آوا چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۱ نوشته شده توسط آوا

  یکی نیست بیاد از حق مردم خوزستان دفاع کنه که روی چاه های نفت نشسته اند ولی در بدبختی وفقر وآلودگی هوا وآب بسر میبرن آذریهای تجزیه طلب ونوکر ترکیه به گذشته برگردند وببینن شاه چگونه با آنان برخورد میکرد وشهرهایشان چگونه بود تو این 40 سال نفت مارا غارت کردند وریختن تو شکم قوم تاتار بازهم طلبکارن خوشی زده زیر دلشون

 • لینک نظر محمد عسگری چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۶ نوشته شده توسط محمد عسگری

  سلام علیکم از این که نظر بنده را منتشر نفرمودید خوشحال نیستم اما برادران عزیز خیلی به مسائل قومیت ها حتی در قالب تحلیل و مقاله سیخونک نزنید به خصوص ترک زبانان ایران را . تنها قوم اکثر شیعه دنیا هستند . عرق ولایتمداری آنان بر عرق قومی آنان غالب است . به جای واهمه از تعدادی پان شهوت پرست سازمان یافته وابسته به بیگانگان به این فکر کنید که این قوم ترکان آذری چه ظرفیتی برای صدور انقلاب و مکتب حقه دارند . در بیش از یک سوم نیم کره شمالی زمین منتشر هستند و عاشق اهل بیت سلام الله علیهم . بسته ذهنی مسئولین در محدودیتهای زبانی این قوم باعث ایجاد حساسیت شده . چه اشکالی دارد ایران اسلامی سردمدار گسترش زبان ترکی آذری بشود و با این ابزار به دهان یاوه گویان بزند . پان های بسیار اقلیت ترکان آذری یا به ترکیه وابسته هستند که عثمانی هستند یا به دولت لائیک و کرد آذربایجان هستند که خود در عمل دشمن زبان ترکی آذری هستند کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می کنند می دانند که به نام اروپایی شدن یا عثمانی شدن چه بلایی بر سر زبان ترکی آذربایجانی آورده اند . اتفاقا به این اعتبار ما ترکان آذربایجانی ایرانی شیعه مطالبه گر هستیم از این مدعیان دروغین پان آذری وابسته و بی هویت که عدد و رقمی محسوب نمیشوند . پس شما ای برادر انقلابی مسئول از این که به زبان ترکی آذری پرداخته شود و به قانون اساسی عمل شود نگران نباشد به قول ما بیز امام رضا(ع)دان آیریلمالیق . Biz İmam Rza(ə)dan ayrılmalıq . اما مطالبه ای هم داشته باشیم در چارچوب نظام اسلامی پی خواهیم گرفت . نه بسته ذهنی مسئولین را قبول داریم و نه مرام خودفروختگان وابسته به بیگانگان ضدانقلاب و ضد مکتب را .

نوشتن نظر