خوابيدن با شيطان (3)؛ سناريوي روز قيامت
موقعیت شما: موعود»مطالعات فرهنگی»وهابیت»خوابيدن با شيطان (3)؛ سناريوي روز قيامت

خوابيدن با شيطان (3)؛ سناريوي روز قيامت

يكشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۳
امتیاز این گزینه
(3 آرا)

"آل سعود" به شدت در حال عقبگرد است. زيرا با وجود شيطان آمريكايي و حمايت اسرائيلي، ديگر نفتي كه تمايلات و هوسهاي آنان را تغذيه ميكرد، مانند قبل توليد نميشود. دنيا بايد متوجه شود كه اقتصاد در حال فروپاشي است. من جزئيات را بررسي كردم و از آنها سخن گفتم و هيچ چيزي را از خودم نگفتم.

* پيامدهاي ويراني تأسيسات نفتي عربستان

خودروي فورد سفيد من را نزديك برج شماره 7 كه يكي از ده ساختمان مهم در "بقيق" بود، رساند. اين برج براي خارج كردن گوگرد از نفت و طبق اصطلاحات نفتي جهت تبديل آن از "ترش" به "شيرين" استفاده ميشود. در شرق عربستان از طريق صحراي اين كشور -و آنجايي كه صبحدم خورشيد در افق ديده ميشود- راننده خودرو توقف مي كند. وي يكي از هزاران مسلمان شيعه است كه در چاه هاي نفت عربستان كار مي كند.

موتور را خاموش كرد و براي آخرين بار نگاهي به ساعتش انداخت. سپس آياتي از قرآن كريم را كه از مدتها قبل حفظ كرده بود، تلاوت كرد، درحاليكه نور بزرگترين تأسيسات استخراج و تصفيه نفت دنيا اطراف او ميدرخشيد. در غرب "بقيق" در دامنه كوه "الرماح" در قلب منطقه بدويها، يك سعودي وهابي را ميبيني؛ او يكي از افراد متعصبي است كه آل سعود را به قدرت رساندند. آن مرد در افغانستان توسط فردي كه در آژانس اطلاعات مركزي آمريكا درس ميخواند، آموزش ديده است.

"آل سعود" به شدت در حال عقبگرد است. زيرا با وجود شيطان آمريكايي و حمايت اسرائيلي، ديگر نفتي كه تمايلات و هوسهاي آنان را تغذيه ميكرد، مانند قبل توليد نميشود. دنيا بايد متوجه شود كه اقتصاد در حال فروپاشي است. من جزئيات را بررسي كردم و از آنها سخن گفتم و هيچ چيزي را از خودم نگفتم.

اينها مطالعات افراد متخصص در صنعت نفت است. در دوره سالهاي 1930 تا 1960 عربستان سعودي يكي از دفاتر فرعي "آمريكاي بزرگ" بود. آمريكا به دليل اينكه نفت عربستان را هميشه براي خود ميديد، احساس امنيت مي كرد. نفتي كه زير شنها بود. ما بخش نفت عربستان را بنا نهاديم و با تلاشهايمان، حق كامل و آسان دستيابي به نفت خام اين كشور را كسب كرديم.

 

* وحشت آمريكا و بحران نفت در سال 1973

بحران نفت در سال 1973 و با آغاز جنگ عراق و ايران و احتمال كشيده شدن جنگ به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، آغاز شد. اين كابوس موجب كاهش رشد اقتصاد دنيا شد. و كارشناسان بحرانها در دولت آمريكا و خارج از آن سئوالهاي نگران كننده اي را مطرح كردند. حملات كدام مناطق نفتي و زيرساختهاي عربستان سعودي را تهديد ميكند؟ پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت قطع نفت چيست؟ پيامدهاي اقتصادي آن چه خواهد بود؟ .

كارشناسان بحرانها به اين نتيجه رسيدند كه تأسيسات نفت خام در "بقيق" ضعيفترين منطقه در تأسيسات نفتي عربستان سعودي است. اين تأسيسات با توليد روزانه هفت ميليون بشكه نفت، "گودزيلاي" تأسيسات نفتي عربستان به شمار ميآيد. به صورت كلي، كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه هر حمله اي به "بقيق" به مخازن نفت، به تأسيسات كروي مانندي كه براي كاهش فشار در جريان پالايش از آنها استفاده ميشود، خسارتهاي فراواني را وارد ميكند. هرگونه حمله نيمه سنگين و موفق به تأسيسات "بقيق" موجب نشتي هفت درصد در ميليون ماده (سمي) "سولفيد هيدروژن" ميشود. اثر اين ماده از بين خواهد رفت ولي نه آن قدر سريع كه از مرگ كارگران در اين تأسيسات و وارد شدن آسیب های جدي به ساكنان اطراف آن جلوگيري كند. علاو