نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: پیوند نیکان
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: پیوند نیکان
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۸

پیوند نیکان

كابين دختر پيغمبر(ص) چهارصد درهم يا اندكی بيشتر يا كمتر بود. همين و همين و بدين سادگی نيز پيوند برقرار گرديد. اين پيوندی مقدّس است كه بايد دو تن شريك غم و شادی زندگانی يكديگر باشند. كالايی به فروش نمی‌رفت تا خريدار و فروشنده بر سر بهای آن با يكديگر گفت‌وگو كنند.

مجموعه مربوطه امامان و ائمه