نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: وضایف منتظران
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: وضایف منتظران
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۴۲

چه کنیم که شایستۀ دیدار امام زمان(ع) شویم؟

چه کنیم که شایستۀ دیدار امام زمان(ع) شویم؟
برای پرداختن به این پرسش، باید چند نکته را روشن کنیم:
اوّل اینکه تکلیف ما چیست؟ آیا وظیفه داریم خدمت امام زمان(ع) برسیم؟ (در این صورت باید تمام همّ‌ و غم خود را صرف این کار کنیم.) یا اینکه وظیفه داریم امام زمان خود را بشناسیم و او را دوست داشته باشیم و از او اطاعت کنیم؟

 

مجموعه مربوطه پرسش و پاسخ