نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: واشنگتن
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: واشنگتن

داعش جهان را به سمت یک «جنگ سوم» می برد که این بار عنوان آن «مقابله با تروریسم» خواهد بود. هم زمان با اعلام اوباما مبنی بر تمایلش برای ایجاد یک «شبکه جهانی علیه افراط گرایی مسلح» بسیاری  خواستار اعلام یک جنگ جدید علیه «تروریسم» از سوی واشنگتن هستند. این درحالیست که برخی دیگر می پرسند آیا امکان دارد اوبامایی که وقتی به ریاست جمهوری رسید گفت زمان جنگ به پایان رسیده است با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری اش یک جنگ جدید جهانی را اعلام کند؟

مجموعه مربوطه اخبار سیاسی