نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: نماهنگ عاشورایی
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: نماهنگ عاشورایی

باز تکرار کن آوای حزن واندوه را وبه سوی حسین پابرهنه گام بردار  علی رغم فتنه دشمن پیاده روی باز شروع شد پس به سوی حسین پابرهنه گام بردار... . نماهنگ زیبای  «به سوی حسین گام بردار با پای برهنه وپیاده»  تهیه شده در مؤسسه فرهنگی موعود عصر ،تقدیم به همه عاشقانی که کوله بار سفر بسته و با پایای پیاده رهسپار سرزمین عشق شده‌اند. امید که عاشقانه عزاداری کنند و ما را هم از دعای  خویش محروم نسازند .

مجموعه مربوطه کلیپ‌های مهدوی