نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: نمادهای فراماسونری
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: نمادهای فراماسونری
چهارشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۰۲

پنتاگرام

ستاره پنج پر یا پنتاگرام یکی از مهمترین، قدرتمندترین و ماندگارترین سمبل ها در تاریخ بشر است. این علامت در فرهنگ و تمدن باستانی مایاهای آمریکای لاتین، هند، چین، مصرو یونان از مهمترین و پرمعناترین علامتها بوده است. ابتدایی ترین شکل پنتاگرام بر روی دیوارهای غارهای عصر حجر کنده کاری شده بود. و در نقاشی های مردم بابل به عنوان الگوی ترسیم سیاره ونوس به چشم می خورد.

مجموعه مربوطه فراماسونری