نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: میرزا علی محمد
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: میرزا علی محمد
يكشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۳۶

میرزا علی محمد (ملقب به باب)

اهمیت شناخت عقاید باطل و ضاله این فرقه و دست های پشت پرده شکل گیری و حیات آن زمینه ای را فراهم آورد تا شبستان در سلسله مباحث مرتبط، نحوه شکل گیری این فرقه که ادعای دین بودن را دارد، عقاید و هر آنچه را که ذهن مخاطب برای شناخت آن نیاز دارد، به بحث و بررسی بگذارد. گفتنی است که تمامی استنادات این سلسله نوشتارها مبتنی بر کتاب های معتبر بهایی است.

مجموعه مربوطه ایران