نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: مصاحبه
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: مصاحبه
سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۳۹

از امام هادی تا امام مهدی علیهماالسلام

دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی، محقق و پژوهشگری توانمند، و از نویسندگان و روزنامه ‌نگاران فعال عصر ماست که تاکنون بیش از 670 مقاله و 150 رساله ‌پژوهشی و 30 کتاب مستقل در حوزه های گوناگون فرهنگی، از جمله غرب‌شناسی، ادبیات فارسی، مطالعات فرهنگی و به‌ ویژه مطالعات مهدوی و آخرالزّمان شناسی، از ایشان به‌ چاپ رسیده ‌است، که همه حاکی از گستره وسیع فعالیت‌های علمی و قلمی این استاد گرامی می باشد.
استاد شفیعی سروستانی، با تأسیس «موسسه فرهنگی موعود»، گام ارزنده ای را در جهت نشر معارف حقه علوی و ترویج فرهنگ ناب مهدوی برداشت و اکنون نیز به عنوان سردبیر و مدیر مسوول ماهنامه فرهنگی «موعود عصر» و همچنین پایگاه اینترنتی موعود، در این زمینه فعالیت می نماید.

مجموعه مربوطه سخن سردبیر
شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۷

راه‌های نرفته !

اشاره: طیّ سه دهۀ گذشته بر «انقلاب اسلامی ایران»، از راه‌‌‌های رفته بسیار گفته و شنیده‌‌‌ایم. تغییرات حادث شده در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ؛امّا برای مراقبت و محافظت از این انقلاب، ژرفا بخشیدن به دگرگونی‌‌‌ها و پیراستن این درخت سبز از آفت‌‌‌ها و آسیب‌‌‌ها جا دارد که از راه‌‌‌های نرفته نیز سخن به میان آوریم.
در تجربه همه گذشتگان آمده است؛ چنانچه اصلاحگری و تحوّل از درون یک حوزه رهنگی و تمدّنی رخ ندهد، دیر یا زود در شرایط انفعالی، همان حوزه از عوامل و حوزه‌‌‌های فرهنگی و تمدّنی خارجی و بیگانه متأثّر شده و ره به دیاری دیگر و مغایر با خاستگاه اصلی خواهد پویید.

مجموعه مربوطه سیاست