نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود
پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۷

ماهنامه موعود شماره 144 و 145

اگر می‌بینیم که امام از تصرّف ظاهری در اداره امور جهان خودداری می‌کند، به واسطه عدم وجود شرایط و مقدّمات لازم است و خودداری از تصرّف ظاهری در امور، چیزی نیست که منحصر به حضرت حجّت(ع) باشد؛ بلکه امامان پیشین نیز چنین بودند.

مجموعه مربوطه ماهنامه موعود عصر
پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۱۷

ماهنامه موعود شماره 142 و 143

مجموعه مربوطه ماهنامه موعود عصر