نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 84
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 84
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۵۳

رازهایی ناگفته از انقلاب اسلامی

فرصتی دست داد تا به خدمت جناب آقای «غلامحسین حیدری» برسیم و از ایشان برخی خاطرات را درباره دیدارهای شان با علما و نقل قولهایشان درباره انقلاب اسلامی ایران و آینده آن بشنویم. آقای حیدری در حال حاضر در سمت قائم مقام وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمتند و تمامی سال های گذشته را به عنوان یكی از خدمت گزاران عرصه فرهنگ اسلامی در سمت های مدیریت فرهنگی نهادها و سازمان ها پشت سر گذاشته اند.

مجموعه مربوطه سیاست