نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 54
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 54
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۳۹

عصمت صدیقه کبری فاطمه زهرا(س)

آیت الله العظمی وحیدخراسانی
و ما كان المؤمنون لینفروا كافّه فلولا نفر من كلّ فرقه منهم طائفه لیتفقّهوا فی الدّین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون.1
نباید مؤمنان همگی بیرون رفته و رسول را تنها بگذارند بلكه چرا از هر طائفه‌ای گروهی برای جنگ و گروهی نزد رسول برای آموختن علم مهیا نباشند؟ تا آن علمی كه آموخته‌اند به قوم خود بیاموزند كه قومشان هم شاید خداترس شده و از نافرمانی حذر كنند.

مجموعه مربوطه امامان و ائمه