نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 33
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 33
پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۱۵

فجرمقدس‏

مجتبى الساده
ترجمه: محمود مطهرى نيا
قرار بر این است در این بخش به بیات حوادث و اتفاقات در آستانه و نزدیکی ظهور اشاره شود تا مومنین با شنیدن این علائم بتوانند راه را تشخیص دهند و در دام مدعیان دروغین نیافتند

مجموعه مربوطه عصر پس از ظهور