نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 25
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 25
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۳۱

مرثيه عاشورا

حسن جلالى عزيزيان‏
محتشم چشمانش را كه باز كرد به اطراف حركت داد. تاريكى بود و سكوت و نور كم ‏فروغ شمعى كوچك. صداهايى از دوردست خيال، درهم و برهم كه موج برمى داشت و اوج مى ‏گرفت.
دردى ويران‏كننده بر رخش پاشيده بود لبهايش لحظه‏ اى لرزيد و بغض را در سينه‏ اش كشت. احساس كرد غمى به سنگينى عالم بر دلش سنگينى مى ‏كند، غمى كه اگر بر كوه فرود مى آمد مى ‏شكست و فرو مى ‏ريخت.

مجموعه مربوطه امام حسین (ع) و عاشورا