نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 200
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 200
دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۱

سوزنبان

حضرت عیسی(ع) در میان «بنی‌اسرائیل» و برای بنی‌اسرائیل، متولّد و به پیامبری مبعوث شد. اگر چه پیامبران پیش از جناب عیسی(ع) در «تورات» و «زبور»، بعثت این نبیّ گرامی را خبر داده بودند، امّا بنی‌اسرائیل بهانه تراش، به بهانه اینکه عیسی بن مریم(ع)، مصداق آن پیامبر وعده داده شده نیست، بنا را بر نافرمانی و عصیان گذارده و بر طغیان خود افزودند.

مجموعه مربوطه سخن سردبیر